Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Tájékoztató kutakról szóló bejelentésről

Tisztelt Lakosság!

A jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet.
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ.
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja.
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre.
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Az említettektől eltérő, egyéb vízi létesítmények engedélyezését az illetékes vízügyi hatóság a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a létesítő (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól abban az esetben, ha 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül létesített talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezését kérelmezi 2023. december 31-ig és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az ügyintézés rendje:

A fennmaradási engedélyezési eljárás az ügyfél kérelmére indulhat. Tárgyi illetékmentes.

A kérelem tartalmi követelményei:

 • Ásott/fúrt kút műszaki adatokkal /koordinátákkal/.
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén vízminőség-vizsgálati eredménnyel.
 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
 • Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatával.
 • Nyilatkozat a közölt adatok megfelelőségéről, arról, hogy a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.▪Fúrt kút esetén szakember bevonása szükséges.
 • Ásott vagy vert kút fennmaradási engedély benyújtásához nem szükséges szakember bevonása.

A kérelem nyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban (Ügyintézés helye: Bakonyszombathelyi KÖH Súri Kirendeltsége - 2889 Súr, Szabadság tér 1. ) vagy letölthető az alábbi linken:

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

Varga Sándor

 

jegyző

>> Címlap Hírek Tájékoztató kutakról szóló bejelentésről