Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Az evangélikus templom felújítása

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA

A helyi közösségben, a 390 főt számláló, a településünk közösségi életében jelentős szerepet vállaló evangélikus gyülekezetben régóta megfogalmazódott az igény az 1785-ben épült, többször, részeiben felújított evangélikus templom szükségszerű külső felújítása (vizes falazat szellőztetésének megoldása, vakolat-, tetőhéjazat-, lefolyórendszer, és a torony ablakainak cseréje).

 Az orgonát már 2005-ben felújították, és 2007-ben sor került a külső ablakok cseréjére is. A ’Bakonyalja- Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2009 januárjában benyújtott támogatási kérelmet, 2009 októberében jóváhagyta az Irányító Hatóság. A pályázat célja az súri Evangélikus Templom tetőszerkezetének és homlokzatának felújítása. A kapott támogatás összege: 17 197 921 Ft. A támogató határozat kézhezvételét követően 2011 márciusa és júliusa között valósult meg a beruházás kivitelezése a pápai székhelyű Euro-Bau STARTER Kft. által, állapotvizsgáló szakvélemény, statikai és építési engedélyeztetési tervdokumentáció alapján. A fejlesztés keretében a településünk megjelenésében jelentős szereppel bíró templomépületünk külső felújítását végezték el. A fejlesztés célja a településképünk, a hitéletünk és közösségi életünk fejlesztése volt, ezen keresztül az életminőségünk javítása, a helyi identitástudatunk és a turisztikai potenciálunk növelése. A külső felújítás során elbontották az elavult szerkezeti elemeket, helyükre új vakolat, tetőhéjazat, lefolyórendszer, toronyablakok kerültek, kiépítették a vizes falazatot szellőztető rendszert, a csapadékvíz-elvezető rendszert és új járdát alakítottak ki. A felújítással egy időben készült el a templom ablakát díszítő Luther rózsa, mely az evangélikus egyház jelképe, és a következőt hirdeti: „akkor leszünk igazán boldogok, ha szívünkbe fogadjuk a keresztet. Földi életünk is a rózsa szépségéhez hasonlóan mulandó. De vár reánk a mennyei boldogság, amely végtelen, amint a Luther-rózsát körülfogó gyűrű is a végtelenséget jelképezi.” A rózsa 73 cm átmérőjű, több száz üvegdarabból készítette ólmozásos technikával Horváth Tímea. Az ablak dísze mellett megcsodálhatják a járókelők a templom falát díszítő harangokat is, melyek szintén napjainkban kerültek az épültre. A 12 darab, különböző méretű harang előzetes tervek szerint a nap három szakában különböző harangjátékkal hívja fel a figyelmet majd az idő múlására. Sajnos jelenleg az anyagi körülmények ezt még nem teszik lehetővé, de bízunk benne, hogy a közel 100.000.- forintot, mely ennek megvalósításához szükséges, sikerül előteremteni, és újabb egyedi éke lesz településünknek.

>> Címlap Hírek Egyházi hírek Az evangélikus templom felújítása