Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Tájékoztatás ebösszeírásról

TÁJÉKOZTATÓ EBÖSSZEÍRÁSRÓL
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése értelmében 3 évente ebösszeírást kell végezni. Községükben ebösszeírás 2020-ban volt, ezért Súr Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2023. szeptember 20-tól 2023. október 13-ig terjedő időszakban Súr község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni. A tájékoztatáshoz csatolt ebösszeíró adatlap kitöltéséhez az oltási könyvben szereplő adatok nyújtanak segítséget.

Egynél több eb tartása esetén további ebösszeíró adatlap beszerezhető:

  • Súr, Községháza (2889 Súr, Szabadság tér 1.) „
  • vagy letölthető az alábbi linkre kattintva: Ebösszeíró adatlap 2023

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • Postai úton a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége, 2889 Súr, Szabadság tér 1. címre történő megküldés útján.
  • Személyesen a Községháza épület főbejáratánál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel.
  • A kitöltött, aláírt kérdőívet beszkennelve, vagy fotózva az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.címre történő küldéssel.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. október 13.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható.

Kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott ezen kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a mikrochippel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás során mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket, valamint a korábbi ebösszeírások alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat ellenőrizni fogja!

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatok védelméről és kíméléséről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1b) pontja, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontjában foglaltak értelmében 150.000 Ft.

 Együttműködésüket köszönöm!

Súr, 2023. szeptember 20.

Tisztelettel: 


Sógorka Miklós

  polgármester

"Ha Föld Isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta"

200 éve született Petőfi Sándor a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.... ez idő alatt sokat változott a világ, a haza és szülőföld. A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan önkormányzatunk pályázott a Nemzeti Kulturális Alap „Velünk élő Petőfi” pályázatára és 600.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.  Az elnyert összegből a 2023-as emlékévet szeretnénk színes programokkal emlékezetessé tenni, melyek között szerepel mozgás, játék, kézműves foglalkozás, zenés előadás, szavalóverseny és alkotói pályázat egyaránt.

Az programsorozat megnyitásaként január 1-én a költő születésnapján „Petőfi futást” szervezett önkormányzatunk, melynek helyszíne –nem véletlen- a település Petőfi utcai szakasza volt és stílszerűen a résztvevők 1823 méteren futottak, kocogtak vagy éppen sétáltak.  A közös megmozdulást követően az általános iskola udvarán koccintottunk az új esztendőre, beszéltük át az új év terveit, majd egy rögtönzött focimeccsre is sor került. Bízunk benne, hogy az emlékév rendezvényei között mindenki talál majd érdeklődési körének megfelelőt és jelenlétével megtiszteli programjainkat!

 

 

 

 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2023

Kedves felsőoktatási hallgatók!

Kedves felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok!

Súr Község Önkormányzata kiírta a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

„A” és „B” típusát.

Az „A” típusú ösztöndíjra azok a súri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

a.)    felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat és

a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és pályázatukhoz csatolják a jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékleteket.

Az "A" típusú ösztöndíj részletes pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024 tanév első félévére vonatkozóan

A „B” típusú ösztöndíjra azok súri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a

a.)    2022/2023 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy

b.)    felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és

c.)     a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni és

a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és pályázatukhoz csatolják a jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékelteket.

A "B" típusú ösztöndíj részletes pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési

Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció

szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A kinyomtatott pályázati űrlaphoz kérjük csatolni a következő mellékleteket:

  • Igazolás egy háztartásban élőkről, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatalában tudnak kikérni

  • hallgatói jogviszony igazolása eredetiben

  • igazolást kollégiumi ellátásról, albérletről

  • jövedelem igazolások

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022.november 3.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Nagy "Turista érem" Súron

Örömmel tájékoztatjuk a súriakat és a Súrra érkezőket, hogy Magyarország negyedik "Nagy turista érem" pontja Súr lett!!
A Turista Érem kerek, fából faragott, kiégetett korong. Kedves, ízléses emléktárgy, de több is annál: érem, amely azt bizonyítja, hogy Ön személyesen is meglátogatta Magyarország valamely gyönyörű vidékét. A sorszámmal ellátott érméket kizárólag az adott idegenforgalmi látványosságnál lehet megvásárolni,rövid idő alatt rendkívül kedveltté váltak a kirándulók körében és számos európai országban megjelentek. Súron 3 különféle érem vásárolható meg a gyűjtők, kirándulók számára, és a Szabadság téren-településünk központjában- akár fotózkodni is lehet a 330-as sorszámú érem nagy változatánál, mely azt hivatott hírdetni, hogy Súr "Magyarország legszebb fekvésű települése"! Ha többet szeretnél megtudni az érmekről a https://www.turista-erem.hu/ weboldalon részletes információkat lehet olvasni a gyűjtésről, kihívásokról. Kezd a gyűjtést a súri Turista Érmekkel, fotózkodj a súri Nagy turista éremmel!

7határon át kerékpároztunk

A KTI Közlekedéstudományi Intézet egy év kihagyás után 2022-ben újra meghirdette a Kerékpárral 7határon át pályázatát, melynek célja a környezettudatos szemléletet erősítése mellett a határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításának támogatása. Önkormányzatunk a pályázaton 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, melynek segítségével megvalósítottuk a Zöld Zalából Szép Szlovéniába kerékpáros rendezvényt. A három napos program során a résztvevők szebbnél-szebb tájakat hódítottak meg kerékpárjaikkal. Megismerkedtek a fazekasok munkáival, bejárták a természeti értékekben gazdag, számos ritka növény- és állatfajnak otthont adó Őrségi Nemzeti Park dombjait, megismerték a tájegység építészeti remekeit, templomokat, kastélyokat és a hét, jellegzetes őrségi településből, szerből álló Szalafő Pityerszer névre hallgató tájegység skanzenét.A néprajzi szempontból is egyedülálló vidék, önálló, sajátos kultúrával rendelkezik, melyet az Őrségi Népi Műemlékegyüttes épületei az 1700-as évekbeli állapotban mutattak be. A hétvége maradandó élménye volt a szombati „nagytúra” mikor Szlovénia határmenti településire gurultak a kerékpárok. Megcsodálták a négy országra mutatót kilátást a Vináriumból, a Bakonaki tó energiaparkjában feltöltődtek, kiélvezték a vidék gasztronómia élményeit is. Ezernyi apró csoda várta túrázóinkat a három nap alatt, és bízunk benne, hogy a jövőben újra lesz lehetőség tekerni kerékpárral 7határon át!

 

 

 

 

Hirdetmény - tornaszoba építési engedélye

HIRDETMÉNY

a 2889 Súr, Petőfi S. u. 45-47. szám és 547/1 hrsz. alatti ingatlanon Tornaszoba építési engedélyezési eljárás ügyében ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY HATÁROZAT itt letölthető. (az „építési engedély határozat” szövegre kattintva letölthető az engedély).

Miki süti -településünk új szolgáltatása

Megnyitott településünk új szolgáltató vállalkozása, a "Miki Süti pékség", amelynek köszönhetően ismét súri pékárut vásárolhat helyben településünk lakossága. (Cím: Súr, Kossuth utca 3., Posta mellett) Kovászos kenyér, tejes kifli, kakaós csiga, lekváros bukta, a jó öreg briós, fonott kalács, kávé és tej - csak pár termék a bővülő kínálatból -a 60-as évektől finomított, egyedi receptekkel, elsősorban a helyi lakosság és látogatók részére. Gratulálunk Sógorka Miklósnak vállalkozása indításához, amelyhez sok sikert kívánunk!
A pékségben szeretettel várják az érdeklődőket a következő két rendezvényükre:
 
 

 

 

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások