Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Pályázat gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

 

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal                           

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Korm. rend. 1. melléklet 19. pont Pénzügyi és számviteli munkakör (II. besorolási osztály) 

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat illetve intézménye költségvetésével, zárszámadásával, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetés beszámolóinak elkészítése, gazdasági eseményeinek kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartás vezetése, önkormányzati, intézményi  szintű előirányzatok nyilvántartása, pénzügyi –gazdálkodási feladatok végrehajtása, normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos naprakész vezetése, statisztikai jelentések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség

-          büntetlen  előélet

-          középfokú képesítés

-          előnyt jelent a mérlegképes könyvelő szakképesítés

-          vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

-          önállóság, pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, elhivatottság, felelősségtudat, terhelhetőség, motiváció

-          Felhasználói színtű MS Office ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. december 22.

A pályázatok elbírálásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége címére történő megküldésével (2889 Súr, Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „gazdálkodási ügyintéző pályázat”

-          Személyesen: Kadlecsik Gyöngyi 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok közül a Bakonyszombathelyi KÖH aljegyzője választja ki a megfelelő pályázót, akinek meghallgatására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 27. 

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

 

58-13/2017.

M E G H Í V Ó

 

a helyi Képviselő-testület ü l é s é t

2017. december  19-én (KEDDEN) 16,00 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza – Tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő és előadó:  Sógorka Miklós  polgármester

2./ Lakbérekről szóló rendelet felülvizsgálata 

       Előterjesztő:Sógorka Miklós polgármester

       Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

4. / Helyi Építési Szabályzat módosítása

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

5./ Egyebek

     Közérdekű bejelentések, lakossági tájékoztatások

Zárt ülés:

6./ Önkormányzati segélyek 

Súr, 2017. december 15.

Sógorka Miklós

Rendőrségi felhívás-vadveszély

A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy a mezőgazdasági termőterületek melletti utakon vezessenek fokozott óvatossággal. Bármikor az útra tévedhet egy vad, még akkor is, ha nincs elhelyezve vadveszélyre figyelmeztető közlekedési jelzőtábla.

A vadelütések legnagyobb része reggel, valamint az esti szürkületkor történik, mivel a vadállatok ebben az időszakban aktívabbak. A potenciálisan veszélyes útszakaszokon a veszélyt jelző KRESZ-tábla figyelmezteti a sofőröket. Ezeken az útszakaszokon különösen fontos a sebesség megválasztása. Olyan szakaszokon, ahol közúti jelzőtáblák nem figyelmeztetnek vadon élő állatokra, illetve ismeretlen utakon a terep- és a természeti viszonyok alapján, vagy az út melletti területek beláthatósága alapján célszerű értékelni, hogy várható-e veszélyt jelentő vadak hirtelen megjelenése az úton.

Ha van elég idő lefékezni a járművet, meg kell várni, míg az állat átkel az úton. Számítani kell egymás után több állat felbukkanására is.

Ezzel együtt a legóvatosabb vezetés mellett is bekövetkezhet a baleset. A féktávolságon belül észlelt vad megjelenése esetén erőteljesen fékezzen és használja a jármű hangjelzését. Kerülni kell a hirtelen kormánymozdulatokat, és irányváltoztatást, mert annak súlyosabb következményei lehetnek, mint aminek elhárítására törekszik. Ha mégis bekövetkezik a baleset, megállás után értesítse a rendőrséget.

Meghívó közmeghallgatásra

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

58-12/2017.

 Súr Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. november 29-én (szerdán)

17,00 órai kezdettel

lakossági fórummal egybekötött közmeghallgatást tart.

 

Helyszíne: Községháza tanácskozóterem

Napirendi javaslat:

1./ Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről

     Előadó: Tétényi Éva főépítész

 

2./ A 2017. évben megvalósított feladatokról tájékoztató

     Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

3./ A 2018. évi fejlesztési javaslatok

     Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

4./ Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok, hozzászólások.              

 

Súr, 2017. november 20.

                                               Sógorka Miklós

Család- és gyermekvédelmi szolgálat közleménye

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ telefonos készenléti szolgálatot működtet a Kisbéri Járás minden településén.

06/70–647–64-60 (alapdíjas telefonszám)

a telefonszám hívható az intézmény nyitvatartási idején kívül

Hívható:

Hétköznap: hétfőtől péntekig este 17 órától reggel 8 óráig

Hétvégén, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon.

Nyitvatartási időn kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása,szakszerű segítségnyújtás vagy a fennálló problémára szabott, célzott segítségnyújtás mozgósítása,tájékoztatás a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről.

Készenléti szolgálat elérhetősége:

06/70–647-64-60

(alapdíjas telefonszám)

Szociális tűzifa igénylés

 

A szociális tüzifa igényléséhez szükséges nyomtatvány itt érhető el: Kérelem szociális célú tüzifa igényléséhez

A jogosultság részletes feltételeit tartalmazó rendelet az alábbi linkről tölthető le: Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatás szabályairól

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 58-10/2017.

M E G H Í V Ó

 

a helyi Képviselő-testület ü l é s é t 2017. október 25-én (szerdán) 16 órára összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról és a két testületi ülés között hozott fontosabb döntésekről.

     Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós  polgármester

2./ Az általános iskolai tanév indításának tapasztalatai, személyi és tárgyi feltételek -  tájékoztató

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó:    Molnár István intézményvezető

3./A Súri Szivárvány Óvoda működéséről  beszámoló

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Benisné Schveighardt Anita intézményvezető

                     Ackermann-né Wágner Katalin élelmezésvezető

4./ Beszámoló a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltségének tevékenységéről

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester  

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

5./ A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 6/2017. (V.24.)  rendelet módosítása

     Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester  

     Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

6./ Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester  

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

7./ A szociális célú tüzifa juttatás szabályairól szóló rendelet elfogadása

     Előterjesztő:  Sógorka Miklós  polgármester

     Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

8./ A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló rendelet elfogadása

     Előterjesztő: Sógorka Miklós  polgármester

     Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

9./ Egyebek

Tájékoztatások, közérdekű információk, bejelentések

Zárt ülés

10./ Települési támogatások

11./ Önkormányzati kitüntető címek odaítélése

Súr, 2017. október 18.

Sógorka Miklós

polgármester

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Önkormányzatunk ezúton közzé teszi  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi kiírását. Fontos tudni, hogy a helyi pályázati kiírás nem teljesen egyezik a Emberi Erőforrások Minisztériuma  által közzétett pályázati kiírással, hiszen a pályázat kötelező mellékleteit az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. A pályázatot a korábbi évekhez hasonlóan az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, majd onnan kinyomtatni, aláírni és azt követően a súri  Önkormányzati Hivatalnál benyújtani, a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat rögzítésének és a hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

FONTOS! A pályázati űrlap csak az önkormányzat által, a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 Az "A" típusú pályázati kiírás felsőoktatási hallgatók számára letölthető az alábbi linkre kattintva:

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat "A" típusú pályázati kiírás

A "B" típusú pályázati kiírás felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, letölthető az alábbi linkre kattintva:

Bursa Hungarica ÖSztöndíjpályázat  "B" típúsú pályázati kiírás

Értesítés ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása Súron az alábbi időpontokban és helyen lesz:

2017. szeptember 11-én ( hétfőn) Polgármesteri Hivatal          700- 800 óra között

2017. szeptember 11-én ( hétfőn )  Polgármesteri Hivatal          1500-1600 óra között

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2013. január 1-jétől a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:

„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”

 

Az eb tulajdonos (eb tartó) köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebét beoltatni!

Az eb oltás díja3500 Ft kutyánként, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó kezelés, a tabletták árát is, melyet az oltással egy időben kell a helyszínen megfizetni.

 

 

Kérem, mindenki hozza magával kutyájának oltási igazolványát.

Új oltási könyv díja 500 Ft kutyánként.

Harapós kutyákat (dobermann, rotveiler, stb) szájkosárral kell felvezetni.

Az eboltás elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után.

 

 

Sűr, 2017. augusztus 31.

 

 

Dr Lunk János állatorvos sk.                                     Kadlecsik Gyöngyi jegyző sk.             

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

58-7/2017.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület ü l é s é t

2017. június 29-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 16 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza – Tanácskozó terem

 

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról

     és a két testületi ülés között hozott fontosabb döntésekről.

     Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós  polgármester

 

2./ A község lakosságának egészségügyi helyzete  

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó:     dr. Kükemezey Klára háziorvos

 Dr. Kruglova Galina fogszakorvos

                         Lanczendorferné Györbiró Réka  védőnő

 

3./ A községi Könyvtár  tevékenységéről tájékozató

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester   

      Előadó: Szluka Zsuzsanna könyvtáros

 

4./ A Teleház szolgáltatásainak igénybevételéről tájékoztató  

     Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

     Előadó: Szluka Zsuzsanna  a teleház dolgozója

 

5./ Az „Együtt Súrért” Egyesület tevékenységéről tájékoztató

     Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

     Előadó: Pavlitzkyné Miklós Enikő az egyesület elnöke

 

6./ Súr Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről beszámoló

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Pavlitzkyné Miklós Enikő TÉB elnöke

 

7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Szluka Zsuzsanna esélyegyenlőségi referens

 

8./ Egyebek

     a) ÉDV Zrt. által a szennyvíztisztító telepen 2018. évben tervezett felújítások

     a) Szociális étkeztetés biztosítása a Sógorka Vendéglőből óvodai konyha zárva tartása idején

 

Zárt ülés

9./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása

 

Súr, 2017. június 24.

 

Sógorka Miklós  

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások