Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2023

Kedves felsőoktatási hallgatók!

Kedves felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok!

Súr Község Önkormányzata kiírta a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

„A” és „B” típusát.

Az „A” típusú ösztöndíjra azok a súri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

a.)    felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat és

a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és pályázatukhoz csatolják a jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékleteket.

Az "A" típusú ösztöndíj részletes pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024 tanév első félévére vonatkozóan

A „B” típusú ösztöndíjra azok súri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a

a.)    2022/2023 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy

b.)    felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és

c.)     a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni és

a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek és pályázatukhoz csatolják a jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékelteket.

A "B" típusú ösztöndíj részletes pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési

Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció

szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A kinyomtatott pályázati űrlaphoz kérjük csatolni a következő mellékleteket:

  • Igazolás egy háztartásban élőkről, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatalában tudnak kikérni

  • hallgatói jogviszony igazolása eredetiben

  • igazolást kollégiumi ellátásról, albérletről

  • jövedelem igazolások

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022.november 3.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Nagy "Turista érem" Súron

Örömmel tájékoztatjuk a súriakat és a Súrra érkezőket, hogy Magyarország negyedik "Nagy turista érem" pontja Súr lett!!
A Turista Érem kerek, fából faragott, kiégetett korong. Kedves, ízléses emléktárgy, de több is annál: érem, amely azt bizonyítja, hogy Ön személyesen is meglátogatta Magyarország valamely gyönyörű vidékét. A sorszámmal ellátott érméket kizárólag az adott idegenforgalmi látványosságnál lehet megvásárolni,rövid idő alatt rendkívül kedveltté váltak a kirándulók körében és számos európai országban megjelentek. Súron 3 különféle érem vásárolható meg a gyűjtők, kirándulók számára, és a Szabadság téren-településünk központjában- akár fotózkodni is lehet a 330-as sorszámú érem nagy változatánál, mely azt hivatott hírdetni, hogy Súr "Magyarország legszebb fekvésű települése"! Ha többet szeretnél megtudni az érmekről a https://www.turista-erem.hu/ weboldalon részletes információkat lehet olvasni a gyűjtésről, kihívásokról. Kezd a gyűjtést a súri Turista Érmekkel, fotózkodj a súri Nagy turista éremmel!

7határon át kerékpároztunk

A KTI Közlekedéstudományi Intézet egy év kihagyás után 2022-ben újra meghirdette a Kerékpárral 7határon át pályázatát, melynek célja a környezettudatos szemléletet erősítése mellett a határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításának támogatása. Önkormányzatunk a pályázaton 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, melynek segítségével megvalósítottuk a Zöld Zalából Szép Szlovéniába kerékpáros rendezvényt. A három napos program során a résztvevők szebbnél-szebb tájakat hódítottak meg kerékpárjaikkal. Megismerkedtek a fazekasok munkáival, bejárták a természeti értékekben gazdag, számos ritka növény- és állatfajnak otthont adó Őrségi Nemzeti Park dombjait, megismerték a tájegység építészeti remekeit, templomokat, kastélyokat és a hét, jellegzetes őrségi településből, szerből álló Szalafő Pityerszer névre hallgató tájegység skanzenét.A néprajzi szempontból is egyedülálló vidék, önálló, sajátos kultúrával rendelkezik, melyet az Őrségi Népi Műemlékegyüttes épületei az 1700-as évekbeli állapotban mutattak be. A hétvége maradandó élménye volt a szombati „nagytúra” mikor Szlovénia határmenti településire gurultak a kerékpárok. Megcsodálták a négy országra mutatót kilátást a Vináriumból, a Bakonaki tó energiaparkjában feltöltődtek, kiélvezték a vidék gasztronómia élményeit is. Ezernyi apró csoda várta túrázóinkat a három nap alatt, és bízunk benne, hogy a jövőben újra lesz lehetőség tekerni kerékpárral 7határon át!

 

 

 

 

Hirdetmény - tornaszoba építési engedélye

HIRDETMÉNY

a 2889 Súr, Petőfi S. u. 45-47. szám és 547/1 hrsz. alatti ingatlanon Tornaszoba építési engedélyezési eljárás ügyében ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY HATÁROZAT itt letölthető. (az „építési engedély határozat” szövegre kattintva letölthető az engedély).

Miki süti -településünk új szolgáltatása

Megnyitott településünk új szolgáltató vállalkozása, a "Miki Süti pékség", amelynek köszönhetően ismét súri pékárut vásárolhat helyben településünk lakossága. (Cím: Súr, Kossuth utca 3., Posta mellett) Kovászos kenyér, tejes kifli, kakaós csiga, lekváros bukta, a jó öreg briós, fonott kalács, kávé és tej - csak pár termék a bővülő kínálatból -a 60-as évektől finomított, egyedi receptekkel, elsősorban a helyi lakosság és látogatók részére. Gratulálunk Sógorka Miklósnak vállalkozása indításához, amelyhez sok sikert kívánunk!
A pékségben szeretettel várják az érdeklődőket a következő két rendezvényükre:
 
 

 

 

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

144-49/2021.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület

ü l é s é t

2021. június 30-án (szerdán) 17:00 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:

Községháza – Tanácskozó terem

 

Napirendi javaslat:

 

1./Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a  végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő és előadó:  Sógorka Miklós polgármester

 

2./ Súri Szivárvány Óvoda óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő és előadó:Sógorka Miklós polgármester

 

3./ Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele

Előterjesztő és előadó:  Sógorka Miklós polgármester

 

4./Anyakönyvi R. módosítása, új R. megalkotása

Előterjesztő:Sógorka Miklós polgármester

Előadó: Mrázik Orsolya igazgatási ügyintéző

 

Zárt ülés

5./ Rendkívüli települési támogatás kérelmek elbírálása

           

Súr, 2021. június 23.

 

Sógorka Miklós

                                                                                          polgármester

A Településfejlesztési koncepció kapcsán várjuk a lakosság véleményét

A Súron élők számára fontos, hogy maguk alakítsák az életüket és itt képzeljék el utódaik  jövőjét is. Ehhez kívánunk segítséget adni azzal, hogy széleskörű vitára bocsájtjuk Súr megálmodott hosszú távú jövőképét. A jövőképalkotás egyben irányválasztás is, mely magán hordozza a település értékrendjét, megmutatja a közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi erőforrásokat a település fejlődésének és folyamatos megújulásának érdekében.

A közös célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a település kiegyensúlyozott fejlődését. Víziónk az, hogy

Súr legyen a meglévő értékeire támaszkodó, gazdaságilag erős, turisztikailag vonzó település, ahol jó élni.

  Ennek érdekében három területen - gazdaság - társadalom - környezet -jelöltünk ki elérhető célokat:

Súr legyen stabil gazdasági alapokon fejlődő település.

 Elsősorban a helyi vállalkozások segítése és a meglévő erőforrások kiaknázása szolgálja ezt, amibe beletartoznak a szelíd turizmus fejlesztései is. 

Súr maradjon összetartó, gondoskodó, egészséges és családbarát közösség

 Ott jó élni, ahol az emberek jól érzik magukat és szerető közösségben lehetnek. Ezért az idősekről való gondoskodás és a fiatalok kezdő lépéseinek a segítése fontos célkitűzés.

Súr biztosítson nyugodt biztonságos lakókörnyezetet és óvja természeti értékeit

A település gyönyörű természeti környezetben fekszik, ezért ennek megóvása mindannyiunk feladata. 

A fejlesztési célok összeállításánál a meglévő és a tervezett önkormányzati elképzeléseket vettük számba, ezért lenne jó, ha sokan hozzátennék a saját terveiket, elmondanák véleményüket.

Köszönjük!

A településfejlesztési koncepció anyaga a következő linken érhető el: Súr-Településfejlesztési koncepció egyeztetésre

 

Üzemlátogatáson a súri diákok

Üzemlátogatáson vettek részt a pályaválasztás előtt álló súri diákok Kulisek Tamás egyéni vállalkozó üzemében. Az üzemlátogatás során bemutatták a „Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület” pályázatán beszerzésre került Sodick AD35L CNC tömbös szikraforgácsoló gépet is.A precíziós feémmegmunkálási tevékenységhez szükséges nagy pontosságú és sebességű gép mellett további fejlesztések keretében géptartozékokat, nagyteljesítményű darabológépet is vásárolt a cég, valamint beszerzésre került egy ipari hímzőgép is, mellyel a reklám- és dekorációs iaprterületet célozzák meg a közeljövőben. 

 

Állampapír és befektetés díjmentesen és kényelmesen otthonról

Már több mint 12 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy ügyfélkapun keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül nyithatnak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar Államkincstárban. Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már 30 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.

Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni?

Ha valaki belép a www.magyarorszag.hu honlapra, akkor a jobboldali menüsor alján talál egy „Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” nevű menüpontot. Erre rákattintva a megfelelő űrlapok kiválasztása és kitöltése útján tud az Ügyfélkapuba már bejelentkezett magánszemély kényelmesen otthonról, az általa megválasztott időpontban normál vagy Kincstári Start-értékpapír számlát nyitni.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

Mind a számlanyitás, mind az értékpapír számlavezetés díjmentes. Emellett az internetes utalások esetében lehetőség van a kártyás fizetés menüpont kiválasztására. Ezzel a lehetőséggel azért érdemes élni, mert így a kincstári értékpapírszámlára történő beutalás is díjmentes az ügyfelek számára. Hasonló a helyzet a befektetett pénz visszautalásakor is, mivel a Kincstár ebben az esetben sem számít fel díjat az ügyfelei számára.

Tehát a Kincstárban otthonról, díjmentesen lehet értékpapírszámlát nyitni és vezetni, de miért éppen állampapírba fektessünk, és miért éppen a Kincstárban tegyük ezt?

A számos befektetési lehetőség közül a Kincstár kizárólag állampapír forgalmazással foglalkozik. E szűk termékkör ellenére mégis népszerű, hiszen az aktív ügyfeleink száma folyamatosan emelkedik, és már meghaladta a 430 ezret.

De miért is előnyös mind a Kincstár mind az ügyfelek számára ez a sajátos helyzet?

  • Az állampapír a legbiztonságosabb befektetés, amely ráadásul a lakossági állampapírok esetében még kiemelkedő hozamot is biztosít. Így például a szuperkötvénynek is nevezett MÁP Plusz sávosan emelkedő kamatai a teljes időszakra vetítve közel 5%-os hozamot biztosítanak a befektetői számára.
  • Az a tény, hogy a Kincstár viszonylag csak szűk termékkört forgalmaz, egyben azt is jelenti, hogy ebben a körben specialista is egyben. Ez a sajátosság többek között azt jelenti, hogy profi az ügyfelek tájékoztatásában, továbbá hogy valamennyi, forgalomban lévő állampapír megvásárolható vagy eladható a Kincstárban. Ráadásul van két olyan lakossági állampapír, amelyek kizárólagos forgalmazója a Kincstár.
  • Az egyik a Babakötvény, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas hozamú (infláció + 3%) és több módon is támogatott befektetési lehetőséget.
  • A másik a kizárólag euróért megvásárolható, az eurózóna inflációjához kötött kamatozású Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP).
  • Az értékpapírok – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag elektronikus formában léteznek. Ez azt jelenti, hogy a nyilvántartásukhoz szükség van egy értékpapír számlavezetőre. Sok ilyen szervezet működik az országban, de ha ez a kiválasztott értékpapír forgalmazó és számlavezető a Kincstár, vagyis egy teljes mértékben állami intézmény, akkor ez a választás gyakorlatilag teljessé teszi a befektetés biztonságát.

Ha tehát valaki állampapírt kíván vásárolni, és ezt személyesen kívánja megtenni, akkor keresse a Magyar Államkincstár állampapír forgalmazó kirendeltségeit (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/97/), ha viszont élni kíván a modern technika adta lehetőségekkel, akkor az ügyfélkapun, illetve a WEBKINCSTÁR és MOBILKINCSTÁR szolgáltatás igénybevételével is megteheti.

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások