Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Felhívás fogorvosi munkakör betöltésére

Súr  Községi Önkormányzat                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

fogorvos

munkakör betöltésére.

 Ellátandó feladata:

-          Súr, Ácsteszér, Aka és Csatka településeket érintő fogorvosi körzetben vegyes típusú fogorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Súr Község Önkormányzata tulajdonában lévő Súr, Szabadság tér 3. szám alatti rendelőben.

-          Iskola egészségügyi ellátás

-          A tevékenység vállalkozó fogorvosként, vagy közalkalmazotti jogviszonyban is ellátható

Pályázati feltételek:

-          A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek

-          Büntetlen előélet

-          Cselekvőképesség

-          Saját személygépjármű használata

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata

-          Részletes szakmai önéletrajz

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          MOK tagsági igazolás

-          nyilatkozat, a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésében való hozzájárulásáról

-          nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában rész vevők a pályázati anyagot megismerhessék

-          nyilatkozat, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér

-          nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról / közalkalmazottként, vagy vállalkozói formában kívánja ellátni

 

Egyéb információk:

-          a praxisjog felett az önkormányzat rendelkezik

-          a fogorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható

-          igényelhető 20 mFt letelepedési támogatás

-          ellátandó körzet lakosságszáma 2408 fő

-          ingyenes rendelő használat, a rendelő működéséhez kapcsolódó rezsi költségeket az önkormányzat átvállalja

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

-       a pályázatot postai úton egy példányban kell benyújtani a Súr Községi Önkormányzat címére: 2889 Súr, Szabadság tér 1. Sógorka Miklós polgármesternek címezve.

-       A borítékon feltüntetendő: „Fogorvosi pályázat”

-       A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:

                 Sógorka Miklós polgármester: 06-30-226-4063

                 Kadlecsik Gyöngyi aljegyző:   06-70-361-8146

A pályázat benyújtásának határideje:2017. április 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Súr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követően azonnal,  rendkívüli ülésén bírálja el, legkésőbb 2017. április 21.

A fogorvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2017. április 24.

A megbízás időtartama: az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 17.

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások Felhívás fogorvosi munkakör betöltésére