Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

144-49/2021.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület

ü l é s é t

2021. június 30-án (szerdán) 17:00 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:

Községháza – Tanácskozó terem

 

Napirendi javaslat:

 

1./Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a  végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő és előadó:  Sógorka Miklós polgármester

 

2./ Súri Szivárvány Óvoda óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő és előadó:Sógorka Miklós polgármester

 

3./ Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele

Előterjesztő és előadó:  Sógorka Miklós polgármester

 

4./Anyakönyvi R. módosítása, új R. megalkotása

Előterjesztő:Sógorka Miklós polgármester

Előadó: Mrázik Orsolya igazgatási ügyintéző

 

Zárt ülés

5./ Rendkívüli települési támogatás kérelmek elbírálása

           

Súr, 2021. június 23.

 

Sógorka Miklós

                                                                                          polgármester