Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Hirdetmény Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

SÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2889 Súr, Szabadság tér 1.

Hirdetmény

Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Súr Község Önkormányzata  a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton 80m3tűzifa beszerzésére elegendő támogatásban részesült.

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra jogosult,

b)gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c) 2 vagy több kiskorú gyermeket egyedül nevel

d) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át – 99.750 Ft-ot - egyedül élő esetén a 400 %-át – 114.000 Ft-ot. 

A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben, a rendelkezésre álló keret erejéig történik.

Egy kérelmező évente egy alkalommal igényelhet támogatást.

Kérelmenként maximum 5 m3 tűzifa adható.

A kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani, melyet személyesen a Hivatalban (2889 Súr, Szabadság tér 1.) lehet beszerezni vagy letölthető az alábbi linken:

Kérelem nyomtatvány szociális célú tüzifa támogatási igényléshez

 

A kérelmet 2019. október hó 7. napjától  2019. október 31. napjáig lehet benyújtani.

A támogatási kérelmeket Súr Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete bírálja el.

Súr, 2019. október 2.

 

          Sógorka Miklós                                Kadlecsik Gyöngyi

                                            polgármester                                            aljegyző       

                            

 

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások Hirdetmény Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről