Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Meghívó a képviselő testület alakuló ülésére

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

59-16/2019.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület ünnepélyes   a l a k u l ó   ü l é s é t

2019. október 24-én (csütörtökön) 16 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Községháza – Tanácskozó terem

Napirendi javaslat:

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása.

     Előadó: Ackermann-né Bakai Veronika a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízóleveleik átadása  

     Előadó:  Ackermann-né Bakai Veronika a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3 ./ Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása

      Előadó: Ackermann-né Bakai Veronika a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

4./ Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele

      Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

5./ A polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítása

      Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

 

6./ Alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének  megállapítása

      Előadó: Sógorka Miklós polgármester

 

7./ Ügyrendi Bizottság választása

      Előadó:Sógorka Miklós polgármester

 

8./ A polgármesteri  program ismertetése

      Előadó:Sógorka Miklós polgármester

 

9./ Megbízás  adása az SZMSZ felülvizsgálatára

     Előadó.Sógorka Miklós polgármester

                          

10./ Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározására megbízás adása

     Előadó.Sógorka Miklós polgármester

 

11./ Tájékoztatás

            a.)   Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

b.)   Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő   felvételről

 

Súr, 2019. október 18.

Sógorka Miklós

sk.

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások Meghívó a képviselő testület alakuló ülésére