Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Család- és gyermekvédelmi szolgálat közleménye

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ telefonos készenléti szolgálatot működtet a Kisbéri Járás minden településén.

06/70–647–64-60 (alapdíjas telefonszám)

a telefonszám hívható az intézmény nyitvatartási idején kívül

Hívható:

Hétköznap: hétfőtől péntekig este 17 órától reggel 8 óráig

Hétvégén, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon.

Nyitvatartási időn kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása,szakszerű segítségnyújtás vagy a fennálló problémára szabott, célzott segítségnyújtás mozgósítása,tájékoztatás a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről.

Készenléti szolgálat elérhetősége:

06/70–647-64-60

(alapdíjas telefonszám)

Szociális tűzifa igénylés

 

A szociális tüzifa igényléséhez szükséges nyomtatvány itt érhető el: Kérelem szociális célú tüzifa igényléséhez

A jogosultság részletes feltételeit tartalmazó rendelet az alábbi linkről tölthető le: Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatás szabályairól

Meghívó

SÚR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

58-7/2017.

M E G H Í V Ó

a helyi Képviselő-testület ü l é s é t

2017. június 29-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 16 órára

összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza – Tanácskozó terem

 

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról

     és a két testületi ülés között hozott fontosabb döntésekről.

     Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós  polgármester

 

2./ A község lakosságának egészségügyi helyzete  

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó:     dr. Kükemezey Klára háziorvos

 Dr. Kruglova Galina fogszakorvos

                         Lanczendorferné Györbiró Réka  védőnő

 

3./ A községi Könyvtár  tevékenységéről tájékozató

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester   

      Előadó: Szluka Zsuzsanna könyvtáros

 

4./ A Teleház szolgáltatásainak igénybevételéről tájékoztató  

     Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

     Előadó: Szluka Zsuzsanna  a teleház dolgozója

 

5./ Az „Együtt Súrért” Egyesület tevékenységéről tájékoztató

     Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

     Előadó: Pavlitzkyné Miklós Enikő az egyesület elnöke

 

6./ Súr Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről beszámoló

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Pavlitzkyné Miklós Enikő TÉB elnöke

 

7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

      Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester

      Előadó: Szluka Zsuzsanna esélyegyenlőségi referens

 

8./ Egyebek

     a) ÉDV Zrt. által a szennyvíztisztító telepen 2018. évben tervezett felújítások

     a) Szociális étkeztetés biztosítása a Sógorka Vendéglőből óvodai konyha zárva tartása idején

 

Zárt ülés

9./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása

 

Súr, 2017. június 24.

 

Sógorka Miklós  

Felhívás fogorvosi munkakör betöltésére

Súr  Községi Önkormányzat                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

fogorvos

munkakör betöltésére.

 Ellátandó feladata:

-          Súr, Ácsteszér, Aka és Csatka településeket érintő fogorvosi körzetben vegyes típusú fogorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Súr Község Önkormányzata tulajdonában lévő Súr, Szabadság tér 3. szám alatti rendelőben.

-          Iskola egészségügyi ellátás

-          A tevékenység vállalkozó fogorvosként, vagy közalkalmazotti jogviszonyban is ellátható

Pályázati feltételek:

-          A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek

-          Büntetlen előélet

-          Cselekvőképesség

-          Saját személygépjármű használata

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata

-          Részletes szakmai önéletrajz

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          MOK tagsági igazolás

-          nyilatkozat, a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésében való hozzájárulásáról

-          nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában rész vevők a pályázati anyagot megismerhessék

-          nyilatkozat, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülést kér

-          nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról / közalkalmazottként, vagy vállalkozói formában kívánja ellátni

 

Egyéb információk:

-          a praxisjog felett az önkormányzat rendelkezik

-          a fogorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható

-          igényelhető 20 mFt letelepedési támogatás

-          ellátandó körzet lakosságszáma 2408 fő

-          ingyenes rendelő használat, a rendelő működéséhez kapcsolódó rezsi költségeket az önkormányzat átvállalja

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

-       a pályázatot postai úton egy példányban kell benyújtani a Súr Községi Önkormányzat címére: 2889 Súr, Szabadság tér 1. Sógorka Miklós polgármesternek címezve.

-       A borítékon feltüntetendő: „Fogorvosi pályázat”

-       A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:

                 Sógorka Miklós polgármester: 06-30-226-4063

                 Kadlecsik Gyöngyi aljegyző:   06-70-361-8146

A pályázat benyújtásának határideje:2017. április 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Súr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követően azonnal,  rendkívüli ülésén bírálja el, legkésőbb 2017. április 21.

A fogorvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2017. április 24.

A megbízás időtartama: az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 17.

Elindult az Északdunántúli Vízmű Zrt. online ügyfélkapcsolata!

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. örömmel tájékoztatja Fogyasztóit, hogy elindult online ügyfélkapcsolata.

Használatával bárhonnan, a nap 24 órájában, csupán néhány kattintással biztonságosan

-  rögzítheti mérőállását

megtekintheti számláit, számlaegyenlegét

-  bankkártyás fizetést indíthat

számlamásolatot igényelhet

időpontot foglalhat

módosíthatja személyes adatait

vagy akár e-számlára válthat!

Regisztráljon a https://edv.eforgalom.huweboldalon és intézze ügyeit egyszerűbben, kényelmesebben és gyorsabban!

Szívesebben intézné ügyeit okostelefonján?

Mostantól erre is megoldást kínálunk, és az ingyenesen letölthető applikációnk segítségével könnyedén megtalálja legnépszerűbb alkalmazásainkat.

KÉMÉNYSEPRŐIPARI SORMUNKA 2017. ÉVI ÜTEMTERVE

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatása szerint Súr településen a 2017. évi kéményseprőipari sormunka elvégzésének tervezett ideje:

2017. 08.10. – 10. 31.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezet lakossági honlapján elérhető: 

Felhívás síkosságmentesítésre

Tisztelt súri ingatlantulajdonos, -bérlő, -használó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Súr Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete alapján minden súri ingatlantulajdonos, bérlő, használó köteles gondoskodni az ingatlannal határos közterület tisztántartásáról,hó –és síkosság-mentesítéséről.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, - bérlőket, - használókat, hogy a környezetükhöz tartozó közterületeket a rendeletben megfogalmazottak alapján hó –és síkosság mentesítsék, elősegítve ezzel a közlekedési feltételek javítását.

A falu közössége érdekében vállalt felelősség mellett minden érintettet kérünk a hatékony közreműködésre.

 Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások