Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Közmeghallgatás

 

MEGHÍVÓ

SÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ TESTÜLETE

KÖZMEGHALLGATÁST

TART, MELYRE EZÚTON TISZTELETTEL MEGHÍVJA A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGÁT.

A közmeghallgatás ideje:  2016. november 30. (szerda) 17:30

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

Súr, 2016.11.21.

Sógorka Miklós

polgármester

Mikrocenzus 2016

Népességösszeírás 2016. október 1. – november 8. között.

Súr Községben a mikrocenzusos összeírást Hanzli Zsuzsanna végzi.

Tájékoztató népszavazásról

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2-ára országos népszavazást tűzött ki az alábbi kérdésben: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Az országos népszavazáson minden választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgár szavazhat, aki a választási névjegyzékben szerepel.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek, amelyről 2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy a www.valasztas.huoldalon. A kérelem személyesen vagy levélben történő benyújtásához szükséges  formanyomtatvány igényelhető a helyi választási irodában, vagy letölthető innen:  
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/2016-10-02_kerelem_atjelentkezessel_torteno_szavazas.pdf

Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.
A helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. Ehhez kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.huoldalon, ahonnan a levélben történő benyújtásához szükséges  formanyomtatvány is letölthető.
A kérelem alapján a jegyző felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát.

A népszavazáson (levélben) szavazhatnak amagyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok is, ehhez azonban – amennyiben ez eddig nem történt meg – kérniük kell a Nemzeti Választási Irodától a névjegyzékbe történő felvételüket (regisztráció).
A kérelem benyújtható levélben (1397 Budapest, Pf.: 547, Magyarország) vagy online (https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml)

A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt.
A választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, munkaidőben átveheti azt  

  •  az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein,
  •   Magyarország kijelölt, határmenti településein vagy
  • Magyarország kijelölt külképviseletein.

Szavaznia szavazás napján 6 órától 19. óráig lehet. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2016. szeptember 30-án 16. óráig a Választási Irodához lehet benyújtani.
A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni, mely   kérelemnek a szavazás napján  legkésőbb 15 óráig be kell érkeznie.
A kérelem személyesen, meghatalmazott útján vagy levélben az előirt formanyomtatványon vagy a www.valasztas.huoldalon nyújtható be
A nyomtatvány letölthető az alábbi címről: http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/81-mozgourna.pdf

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

A fogyatékossággal élő választópolgára következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: Braille-írással készült értesítő megküldése, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.
A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb szeptember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

Ha a választópolgár már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.

A szavazás eredményét a szavazóköri, a külképviseleti szavazás és a levélben leadott szavazatok megszámlálásának eredményét megállapító jegyzőkönyvek alapján a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg.

 Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz

  • a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és
  • a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgáro több mint fele érvényesen szavazott.

 Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Tisztelt Választópolgárok!

Kérem kísérjék figyelemmel a www.valasztas.huoldalon megjelenő híreket, információkat.

Ezen túlmenően a Helyi Választási Iroda munkatársaitól is kérhető felvilágosítás személyesen munkaidőben, vagy az alábbi elérhetőségeken: 

Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Súri Kirendeltsége

2889 Súr, Szabadság tér 1.

  • Tel.: 34/375-220       (Kadlecsik Gyöngyi  HVI Vezető-helyettes)
  • Tel.: 34/375-033     (Vargáné Benis Ágnes –  névjegyzékkel kapcsolatos kérdések, átjelentkezés, mozgó urna iránti kérelmek)
  • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Súr,  2016. augusztus 1.

Kadlecsik Gyöngyi aljegyző
Helyi Választási Iroda Vezető-helyettese

Tájékoztató kéményseprésről-magánszemélyeknek

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2016. július 1-től Súron is a Katasztrófavédelem végzi a kéményseprőipari tevékenységet.

Hibabejelentés: 1818 központi számon vagy 34/343-288 Komáromi Hivatásos Tűzoltóságnál.

Nyári diákmunka

A tavalyi évhez hasonlóan 2016-ban is lehetőség lesz önkormányzatunknál nyári diákmunkára. Várjuk a 16-25 év közötti , nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezését! A jelentkezéshez az alábbi linken található jelentkezési lapot kell kitölteni!!!

Jelentkezési lap

NAGYON FONTOS: a diáknak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba kell vetetnie magát!! Bővebb felvilágosítás a teleházban és az Önkormányzatnál!                      

 

Álláslehetőség - 2 fő óvodapedagógus

Súri Szivárvány Óvoda

                 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Súri Szivárvány Óvoda, 2889 Súr, Szabadság tér 1. 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság Tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Összevont óvodai csoport Óvónői feladatainak ellátása egy másik Óvónővel együtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                  

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

§         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Dráma pedagógus,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Óvodapedagógus végzettséget igazoló oklevél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ackermann-né Bakai Veronika nyújt, a 0634/375-009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Súri Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2899 Súr, Szabadság Tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05.31./2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

 

§         Elektronikus úton Ackermann-né Bakai Veronika részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

 

§         Személyesen: Ackermann-né Bakai Veronika, Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság Tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Súr Község Önkormányzatának Honlapja - 2016. június 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A részletes pályázati kiírás:https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rs5f0w1ne1

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások