Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Súri Szivárvány Óvoda                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Súri Szivárvány Óvoda

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benisné Schveighardt Anita nyújt, a 06-34/375-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Benisné Schveighardt Anita részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.suriszivarvanyovoda.hu - 2020. december 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 7.                        

 

Arany napok az iskolában

Arany János születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án kezdődtek meg iskolánkban az Arany napok, mellyel a magyar irodalom egyik legnagyszerűbb költője, műfordítója, s egyben iskolánk névadója előtt tisztelegett településünk oktatási intézménye és a falu lakossága. A programsorozat nyitásaként a Kávészünet koncertjére került sor a Művelődési házban. A népszerű zenekar tagjait a magyar kultúra fiatal nagyköveteinek is megválasztották már, és a koncert során a súri közönséget is sikerült elvarázsolniuk.  A megzenésített verseket együtt énekelte kicsi és nagy, idős és fiatal. A dalolás után prózában is megmutathatták tudásukat diákjaink. A pénteken megrendezett Arany János szavalóversenyen több mint 30 tanuló adta elő az általa választott verset. A három korosztályban lebonyolított megmérettetés első helyezettjei: 1.-2. osztályos korosztályban Vincze Nóra, 3.-4. osztályos korcsoportban: Benis Benedek, míg a felső tagozatosok között Ackermann Petra. A zsűrinek nehéz dolga volt, több különdíj is kiosztásra került. Következő rendezvény az az irodalmi vetélkedő volt, melynek során az 5.-8. osztályosok adtak számot irodalmi tudásukról, ötletességükről.  Nem csak költők életútját, verseiket kellett jól ismerni a győzelemhez, hanem szükség volt a kreativításra, csapatszellemre egyaránt. Az interaktív vetélkedő során hat csapat mérte össze tudását, első helyet az „Aranyat érő diákok” (Menyhárt Réka, Menyhárt Laura, Kruska Pálma, Cvianov Beáta) szerezték meg. Az Arany napok programjai között a szellemi vetélkedések mellett a sportnak is jutott szerep. Az alkalomhoz illően 1817 méteren mérhették össze gyorsaságukat a diákok, pedagógusok a szőlőhegyi úton megszervezett futóverseny során.  Az iskola leggyorsabbjai ezen a napon a felső tagozatosok közül Vachtler Ágnes, Menyhárt Laura, Lunk Gábriel és Nyári Alex voltak, míg az alsósok közül első helyezettként ért a célba korosztályából Gellér Fruzsina, Géringer Lili, Horváth Bence és Ottinger Bálint. A programsorozat zárásaként szerdán kézműveskedtek a gyerekek.

Az évfordulóhoz méltó megemlékezésként mindenki, aki részt vett a programokon Arany János képével díszített kitűzőt kapott, valamint oklevelek és emléklapok idézhetik fel bennük a hét eseményeit. Bízunk benne, hogy olyan szellemi útravalóval gazdagodott mindenki a hét folyamán, melynek segítségével magáévá teheti Arany János híres gondolatát:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Az eseménysorozaton készült fotók megtekinthetők településünk honlapján a „Képgalériák” menüpontban. 

 

 

 

 

 

 

Óvónéniktől búcsúzunk

A hétvégén nem csak óvodásaink ballagtak el….

Vera néni (Ackermann-né Bakai Veronika) és Márti néni (Guzs Márta) is könnyes szemmel vett részt az utolsó olyan ballagáson, melyen, mint óvó nénik vezették a csemetéket. 2016 őszétől már nem tanítják a gyermekeinknek a verseket, nem fogják az apró kezeket rajzolás közben, hisz nyugdíjba vonulnak. Mindketten 1976-ban kezdték óvodai pályafutásukat, Vera néni azóta a súri óvoda dolgozója volt, míg Márti néni 1990 óta dolgozott településünk intézményében.  Településünk gyermekei, a szülők, nagyszülők nevében köszönjük sok évtizedes munkájukat, s kívánunk nekik a következő Aranyosi Ervin verssel boldognyugdíjas éveket!

"Fiatalon kezdted, – úgy ahogyan bárki –
helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és keserű harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.

A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt – elmúlt, hát tekints előre,
az előtted álló szabad esztendőkre.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: – “Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba’
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!"

 

Költészet napját ünnepeltük

"Mindenik embernek lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”(Babits Mihály)


A Költészet napja alkalmából immár másodszor szerveztük meg az általános iskolások szavalóversenyét. Az idei évben nem csak a diákok szerepeltek, szavaltak, hanem tanáraik is meglepték őket egy kedves megemlékezéssel.Köszönjük a diákok szereplését, a pedagógusok színvonalas műsorát! Örülünk hogy ez a megemlékezés már hagyománnyá válik településünkön is! Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a kellemes délelőttöt!!

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezés az 1848-as szabadságharcra

“Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben." (Petőfi Sándor)

167 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb napjait, óráit élte át a pesti ifjúság. Volt szabadságharc, ellenállás, volt megtorlás. S bár a túlerő a szabadságharcot legyűrte, de a szabadságharc nem bukott el! Nem bukott el, mert 1848 csillaga azóta is erőt és hitet ad ahhoz, hogy megtanuljunk becsülni, óvni szabadságunkat.  2015. március 15-én is szép számmal gyűltek össze településünk lakói a kultúrházban ,hogy az iskolásokkal közösen emlékezzenek a forradalom eseményeire és résztvevőire. A megemlékezést Molnár István beszéde indította, majd a 7-8. osztályosok műsora következett. A legfontosabb történéseket versekkel, naplórészletekkel, zenével idézték meg a szereplők. A gyerekeket ebben a tanévben Kulisek Judit, Kedves Mariann és Kastélyné Benis Ilona készítette fel. /Danka Istvánné/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programon készült felvételt a Súr TV menüpont alatt tekinthetik meg.

Balázsolás

Balázsoltak  a súri gyerekek.  Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon végzi az egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére. A napjainkban már alig gyakorolt népszokást,- mikor jelmezes gyerekek csákóval, süveggel a fejükön járták a falut- elevenítették fel Sógorka Veronka tanárnővel a negyedikes diákok. Nem csak Súron, hanem Bakonycsernyén és Ácsteszéren az óvodákban is nagy sikert arattak műsorukkal. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hisz már karácsonykor a betlehemezéssel is településünk sok családját örvendeztették meg műsorukkal. 

 


 

 

 

 

Pozsonyban kirándultak diákjaink

A nyolcadik osztályosok ebben a tanévben is ellátogattak Pozsonyba.  A már szokásosnak mondható kirándulást ez alkalommal is Molnár István szervezte, azzal a nem titkolt céllal, hogy tanulóink a történelmi Magyarország nevezetességeivel is megismerkedhessenek. Az első megálló az ausztriai Kötsényben volt, ahol a gyerekek egy csokoládégyárat nézhettek meg. A gyerekek megismerkedtek Dévény várával, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környező vidékekre.  Majd pozsonyi városnézés következett. Itt a Koronázó Templom mellett a Szent Márton Székesegyház és egy belvárosi séta szerepelt a programban. Tanulóink késő este még ellátogattak Bősre is, megnézték a vízlépcsőt. Nagy szerencséjük volt, mert épp egy zsilipezés folyt.  A gyerekek élményekkel és csokival feltöltődve értek haza. A kirándulás költségeihez az iskola alapítványa is hozzájárult. /Danka Istvánné/


 

 

 

 

 

 

Becsengettek

Szeptember elsején iskolánk megnyitotta kapuját és megkezdődött a 2014/15-ös szorgalmi év. A tanévnyitó ünnepségre a kedvezőtlen időjárás miatt az evangélikus templomban került sor, ahol a közösen elénekelt Himnusz után a diákok kedves évnyitó műsort adtak elő. Pék Csaba az ötödik osztályosok nevében köszöntötte a 17 kis elsőst, kiknek idősebb társaik apró ajándékkal kedveskedtek. Molnár István igazgató úr tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a sikeres tanulás, tanítás alapja a kölcsönös együttműködés a diák, a pedagógus és a szülő között. Az oktatás menetében számottevő változás nem történt, felmenő rendszerben immár hat osztályban tartanak mindennapos testnevelés órát, illetve első, második és ötödik, hatodik osztályban kerül sor a kötelezően hittan vagy erkölcstan oktatására.  A néptánc órák mellett az idei tanévtől zeneiskolai oktatásra is sor kerül intézményünkben.  A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása is biztosított. Délutáni foglalkozások keretében, szakkörök, korrepetálások, szabadidős –és sporttevékenységek várják az iskola 117 diákját.

A 2014/15-ös tanév rendje:

 A tanév 2014. szeptember 1-től, 2015. június 15-ig tart. Az iskolai szünetekre a következő időpontokba kerül sor:

  • Az őszi szünet 2014. október 27-től 2014. október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2014. november 3. (hétfő).
  • A téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
  • A tavaszi szünet 2015. április 2-től 2015. április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2015. április 8. (szerda).

Az új tanévhez mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak jó egészséget, türelmet, kitartást, örömet és sikereket kívánunk! 

Elballagtak diákjaink

„Azért vagy itt, hogy mindent láss
Hogy érts a szó, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”

 

Véget ért a 2013/14-es tanév. Június 13-án tartottuk oktatási intézményünkben a ballagási és tanévzáró ünnepélyt. 17 diák vett búcsút az iskola falaitól, s kezdi meg a következő évben középfokú intézményben tanulmányait. Molnár István igazgató úr szavait követően felsős diáktársaik búcsúztatták a nyolcadikosokat, majd a harmadik osztályosok műsora következett. A ballagó tanulók is kedves szavakkal köszönték meg tanáraiknak, tanítóiknak az elmúlt nyolc év türelmes munkáját. A tanévzáró során került sor a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok díjazására is, emléklapok és jutalomkönyvek kerültek kiosztásra. Az osztályok között folyó tanulmányi versenyt az idei évben a második osztály nyerte 4,1 átlaggal, míg a tisztasági verseny győztese a negyedik osztály lett. Minden diáknak és iskolai dolgozónak jó pihenést kívánunk a nyárra!

 

 

Gyermeknap az iskolában

Az idei évben még az időjárás is támogatta a diákjaink számára rendezett gyermeknapot. Gyönyörű napsütéses reggelen indultak útnak a diákok csapatai az akadályokkal tűzdelt harci túrára. Az ügyességi és néha elgondolkodtató feladatok elvégzése közben bejárták a falut, és azokat megoldva az iskolába érkeztek vissza. Itt már várta őket a finom szendvics, sütemény és innivaló, hogy azokból energiát merítve élvezhessék a nap hátralevő részét. A Tengerecki Alapítvány pályázati kiírásán elnyert óriás élőtársasjátékok a kicsiknek és nagyoknak egyaránt elnyerték a tetszését, hisz a palástokat magukra öltve a gyerekek bábukká váltak, óriás dobókockát elvetve irányították a játék menetét.  Az idő múlásával egyre több diák futkosott festett arccal és tetoválással a kezén, köszönve a nagyon ügyes arcfestőknek. A tantermekben kézműves foglalkozás folyt, míg a filagóriában saját kezűleg készíthettek sárkányokat a lurkók melyeket boldogan röptettek az iskola udvarán. A nagyobbak szívesen segítették a kicsik munkáját, így minden diáknak jutott a papírsárkányokból. A Kisbéri Gyermekjóléti Szolgálat jóvoltából lufiból hajtogatott állatkák, virágok és kardok is kerültek a gyerekeknek. A délutáni órákra megérkeztek a fiúk által várva várt távirányítós modellautók is, melyeket nemcsak hogy kipróbálhattak, de a gyereknap végére még egy hirtelen szerveződött háziverseny alatt a megszerzett tudásukat is összemérhették. Míg iskolánk focicsapata az Arany Kupáért küzdött, addig a lányok megismerhették a zumba rejtelmeit, és a napsütés ellenére is boldogan mozgatták át tagjaikat a zenére.  Természetesen a közkedvelt vízibomba játék, lufi durrantás, limbo-verseny és a trambulin is vonzotta a gyerekeket. Elmondhatjuk, hogy ezen a napion egy diák sem sietett haza az iskolából, s hiába szólalt meg a csengő jelezve a tanítás végét, még öt órakor is diákok voltak az épület udvarán.

Ez úton is köszönjük a pedagógusok segítségét, a Szülői Közösség szervezését és egész napos munkáját. Köszönjük a sok süteményt a szülőknek, kik a munka mellett időt szakítottak a sütésre, és köszönjük a diákoknak, hogy mindezekért cserébe boldog mosolyukkal ajándékoztak meg mindenkit ezen a napon.

A gyermeknapon készült fotókat ide kattintva tekinthetik meg, illetve településünk facebook oldalán még több kép között lehet csemegézni.

 

 

 

 

 

Ovisaink gyermeknapi meglepetése

Az óvodai Szülői Közösség minden évben valamilyen meglepetéssel készül a Nemzetközi gyereknapra. Ez ebben a tanévben sem volt másképp, sőt, az idei gyermeknap nagyon emlékezetes lett, ugyanis az ovisokat egy állatkerti látogatással és egy győri Ugri Parkba való belépéssel ajándékozták meg a szülők.

 Az egész nap megszervezése nagyon jó volt, sok szülő tette magát szabaddá erre a napra, hogy részt vehessen a kiránduláson, így egy-egy felnőttre 2-3 gyermek felügyelete jutott

Már a készülődés is nagyon izgalmas volt, hisz a gyerekek között akadt olyan, aki életében először utazott autóbusszal.  Az utazással töltött egy óra nagyon vidáman, énekszóval telt el.

A győri állatkertbe érve a szülők szendviccsel, üdítővel, rágcsálnivalóval kínálták a gyermekeket.

A kicsiknek nagyon tetszettek az egzotikus állatok, oroszlánok, tigris, medvék stb., de a legnagyobb sikert mégis az őzikék aratták, hisz az állatkertben kapható állateledellel meg is lehetett etetni őket, amit mindenki nagyon élvezett.

Az állatkerti séta után ismét autóbuszra szálltunk és irány az Ugri Park. Óriási volt a meglepetés a gyerekek számára, hisz volt ott mászóvár, óriás vulkán csúszda, kisebb csúszdák, trambulinok, kis motorok, biciklik, annyi minden, amit szinte felsorolni sem lehet és ezzel a gyerekek kedvükre játszhattak. Az ott töltött néhány óra valamennyiük számára nagyon nagy élményt jelentett. Mielőtt hazaindultunk volna a gyerekeknek a Mc’Donalds-ban kapható Happy Meal menüvel (hamburgerrel, sültkrumplival, multivitaminos üdítővel, játékkal) kedveskedett a Szülői Közösség. Az időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk, hiszen gyönyörű napsütéses időben volt részünk.

A hazafelé út már lényegesen csendesebb volt, hisz a sok élményben kifáradt gyermekek nagy része elaludt az úton.

Szeretnénk megköszönni az óvodai gyermekek nevében is, ezt a szép, tartalmas napot a Szülői Közösségnek és minden kedves Szülőnek, aki a szervezésben és a kirándulás zökkenőmentes lebonyolításában segédkezett.

A kiránduláson készült fotókat  ide kattintva a képgaláriában tekinthetik meg.

A Szivárvány Óvoda dolgozói

 

 

 

 

 

 

>> Címlap Hírek Oktatási hírek