Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Pályázat élelmezésvezető munkakör betöltésére

Súri Szivárvány Óvoda                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Súri Szivárvány Óvoda 

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői faladatok teljes körű ellátása és szervezése. A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. A konyha működésének szervezése, árubeszerzés, EPER program étkezési és konyha modul kezelése és használata, HACCP rendszer működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkaorvosi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Előnyben részesül, aki már rendelkezik élelmezésvezetői szakképzettséggel vagy vállalja a szakképzettség megszerzését.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benisné Schveighardt Anita nyújt, a 06-34/375-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Súri Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2889 Súr, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2017 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

•         Elektronikus úton Benisné Schveighardt Anita részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Benisné Schveighardt Anita, Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.sur.hu - 2017. május 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 9.

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Súri Szivárvány Óvoda     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Súri Szivárvány Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkaorvosi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benisné Schveighardt Anita nyújt, a 06-34/375-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Súri Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2889 Súr, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Benisné Schveighardt Anita részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

•    Személyesen: Benisné Schveighardt Anita, Komárom-Esztergom megye, 2889 Súr, Szabadság tér 1.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Óvodai beiratás rendje 2017

 ÓVODAI BEÍRATÁS!

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra

2017. április 24-től április 28-ig,

naponta 800-1600 kerül sor.

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket: aki a 2017. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2017. május 30-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 Az ötödik életévét betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól, azt óvodai nevelést ellátó köznevelési intézményben kell teljesítenie.

A Felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének, másolatát óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2017. április 21.

 

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványa

 

                                                                          Tisztelettel: Benisné Schveighardt Anita

                                                                                                                     Intézményvezető     

Arany napok az iskolában

Arany János születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án kezdődtek meg iskolánkban az Arany napok, mellyel a magyar irodalom egyik legnagyszerűbb költője, műfordítója, s egyben iskolánk névadója előtt tisztelegett településünk oktatási intézménye és a falu lakossága. A programsorozat nyitásaként a Kávészünet koncertjére került sor a Művelődési házban. A népszerű zenekar tagjait a magyar kultúra fiatal nagyköveteinek is megválasztották már, és a koncert során a súri közönséget is sikerült elvarázsolniuk.  A megzenésített verseket együtt énekelte kicsi és nagy, idős és fiatal. A dalolás után prózában is megmutathatták tudásukat diákjaink. A pénteken megrendezett Arany János szavalóversenyen több mint 30 tanuló adta elő az általa választott verset. A három korosztályban lebonyolított megmérettetés első helyezettjei: 1.-2. osztályos korosztályban Vincze Nóra, 3.-4. osztályos korcsoportban: Benis Benedek, míg a felső tagozatosok között Ackermann Petra. A zsűrinek nehéz dolga volt, több különdíj is kiosztásra került. Következő rendezvény az az irodalmi vetélkedő volt, melynek során az 5.-8. osztályosok adtak számot irodalmi tudásukról, ötletességükről.  Nem csak költők életútját, verseiket kellett jól ismerni a győzelemhez, hanem szükség volt a kreativításra, csapatszellemre egyaránt. Az interaktív vetélkedő során hat csapat mérte össze tudását, első helyet az „Aranyat érő diákok” (Menyhárt Réka, Menyhárt Laura, Kruska Pálma, Cvianov Beáta) szerezték meg. Az Arany napok programjai között a szellemi vetélkedések mellett a sportnak is jutott szerep. Az alkalomhoz illően 1817 méteren mérhették össze gyorsaságukat a diákok, pedagógusok a szőlőhegyi úton megszervezett futóverseny során.  Az iskola leggyorsabbjai ezen a napon a felső tagozatosok közül Vachtler Ágnes, Menyhárt Laura, Lunk Gábriel és Nyári Alex voltak, míg az alsósok közül első helyezettként ért a célba korosztályából Gellér Fruzsina, Géringer Lili, Horváth Bence és Ottinger Bálint. A programsorozat zárásaként szerdán kézműveskedtek a gyerekek.

Az évfordulóhoz méltó megemlékezésként mindenki, aki részt vett a programokon Arany János képével díszített kitűzőt kapott, valamint oklevelek és emléklapok idézhetik fel bennük a hét eseményeit. Bízunk benne, hogy olyan szellemi útravalóval gazdagodott mindenki a hét folyamán, melynek segítségével magáévá teheti Arany János híres gondolatát:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Az eseménysorozaton készült fotók megtekinthetők településünk honlapján a „Képgalériák” menüpontban. 

 

 

 

 

 

 

Iskolakezdés-információk

Ezúton a tájékoztatjuk a lakosságot az iskolakezdéssel kapcsolatos fontosabb dátumokról:

Pótvizsga időpontja: 2016.08.24. 9:00
Évnyitó ünnepély: 2016.09.01. 9:00
Tankönyvosztás: 2016.09.01.(első tanítási napon)

Óvónéniktől búcsúzunk

A hétvégén nem csak óvodásaink ballagtak el….

Vera néni (Ackermann-né Bakai Veronika) és Márti néni (Guzs Márta) is könnyes szemmel vett részt az utolsó olyan ballagáson, melyen, mint óvó nénik vezették a csemetéket. 2016 őszétől már nem tanítják a gyermekeinknek a verseket, nem fogják az apró kezeket rajzolás közben, hisz nyugdíjba vonulnak. Mindketten 1976-ban kezdték óvodai pályafutásukat, Vera néni azóta a súri óvoda dolgozója volt, míg Márti néni 1990 óta dolgozott településünk intézményében.  Településünk gyermekei, a szülők, nagyszülők nevében köszönjük sok évtizedes munkájukat, s kívánunk nekik a következő Aranyosi Ervin verssel boldognyugdíjas éveket!

"Fiatalon kezdted, – úgy ahogyan bárki –
helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és keserű harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.

A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt – elmúlt, hát tekints előre,
az előtted álló szabad esztendőkre.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: – “Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba’
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!"

 

Költészet napját ünnepeltük

"Mindenik embernek lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”(Babits Mihály)


A Költészet napja alkalmából immár másodszor szerveztük meg az általános iskolások szavalóversenyét. Az idei évben nem csak a diákok szerepeltek, szavaltak, hanem tanáraik is meglepték őket egy kedves megemlékezéssel.Köszönjük a diákok szereplését, a pedagógusok színvonalas műsorát! Örülünk hogy ez a megemlékezés már hagyománnyá válik településünkön is! Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a kellemes délelőttöt!!

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodai beiratkozás rendje-2016

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Súr Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. március 23-án hozott 37/2016. számú határozata értelmében az óvodakötelesség váló gyermekek beíratására az által fenntartott Szivárvány  Óvodába

2016. április 25–én (hétfőn)              8.00 - 16.00 óra

2016. április 26-án (kedden)             8.00 - 16.00 óra

2016. április 27-én (szerdán)            8.00 – 16.00 óra

2016. április 28-án (csütörtökön)     8.00 – 16.00 óra

2016. április 29-én (pénteken)          8.00 – 12.00 óra

között kerül sor.

Beiratkozás helye: Súri Szivárvány Óvoda 2889 Súr, Szabadság tér 1

 Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket 2016. augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harmadik életévüket a 2016/2017. nevelési év során töltik be. 

Az óvodába a 2016/2017-es nevelési évre a 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) értelmében a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka első szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik és addig a pontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettségét meg nem kezdi.

 Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Felvételi körzet tekintetében Súr egyetlen körzetet alkot. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

 Óvodai beiratkozás

 A 2015. szeptember 01-én hatályba lépett jogszabály alapján: A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben (foglalkozáson) részt venni.

 Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

 A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A jegyző tájékoztatásának indoka, hogy az óvodaköteles gyermekek nyilvántartását továbbra is ez a hatóság vezeti.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

 Óvodai beiratkozáshoz az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

.     Adatlap óvodai beíráshoz (Letöltés itt)

•    Gyermek anyakönyvi kivonatát,
•    A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
•    A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
•    A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
•    A gyermek TAJ kártyáját

 Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással a beiratkozást követő 15 napon belül  értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Súr község jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.
A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

 Az óvodai jogviszony beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek.

 Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnik.

Kadlecsik Gyöngyi

        aljegyző

Általános iskolai beiratkozás-2016

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri  Tankerülete fenntartásában működő Arany János  Általános Iskolába történő beíratásra

 

 Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/17. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14.  8- 19 óráig

2016. április 15.  8-19 óráig

 

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

Kérjük, hozza magával az iskola által kiküldött 4 db nyilatkozatot.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerületének igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

 

       Az  Arany János Általános Iskola beiskolázási körzete: Súr

                                                                                           Molnár István

                                                                                         tagintézmény-vezető

>> Címlap Hírek Oktatási hírek