Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 2021

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg. A szülőnek/ gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

 

A kötelező felvételi körzettel (Súr község közigazgatási területe) rendelkező Súri Szivárvány Óvoda felvételi eljárása:

A beiratkozás időpontja: 2020.04.26-2020.04.30

Az a gyermek, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A felvételi döntésről 2021. május 30-ig írásban értesítjük a szülőket.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Felmentési lehetőségről

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő 2021. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • Óvodai felvétel iránti kérelem elnevezésű nyomtatvány, ide kattintva letölthető, vagy személyesen az intézményben tudnak igényelni.

Kérem a szülőket, hogy beiratkozási szándékukat a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail címen vagy személyesen, előre egyeztetett időpontban jelezni szíveskedjenek!

 

Köszönettel: Benisné Schveighardt Anita

                                                                                                                 intézményvezető

>> Címlap Hírek Oktatási hírek HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 2021