Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Képviselő testületi ülések 2018

2018. 01. 31. Ülésezett a képviselő-tetület. Napirend :
1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról és két ülés közötti eseményekről
2./ Súr Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről beszámoló 
3./ Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása 
4./ Településképi rendelet tervezet elfogadása 
5./ Bevándorlás-szervező irodák nyitása elleni tiltakozás 
6. Egyebek

2018. 02. 28. Ülésezett a képviselő-testület Súron
1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a
végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós polgármester

2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester
Előadó: Szimler Enikő gazdálkodási előadó

3./ Helyiség bérleti díjak felülvizsgálata
Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós polgármester

4./ Óvodai beíratás rendje
Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester
Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

5./ Óvodai nyári szünet engedélyezése
Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester
Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző 6./ ÉDV Zrt. 2017. évi ütemet tartalmazó Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós polgármester

6./ Egyebek 7./ Zárt ülés
Önkormányzati segélyek

2018. 03. 28. Ülésezett a Képviselő-testület Súron

1./ Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő és előadó: Sógorka Miklós polgármester

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester
Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

3./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester
Előadó: Vargáné Benis Ágnes igazgatási ügyintéző

4./ 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása Előterjesztő: Sógorka Miklós polgármester
Előadó: Kadlecsik Gyöngyi aljegyző

5./ Egyebek

2018. 04. 25. Testületi ülés

2018. 05. 30. Ülésezett a Képviselő-testület Súron.
Közbiztonság helyzete Súron. Előadó : Szalay Péter rendőr alezredes.


2018. 05. 30. Ülésezett a képviselő-testület

2018. május hónapban ülésezett a képviselő-testület.
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztés és előadó: Sógorka Miklós polgármester

Testületi 2018 06 28 egészségügyi helyzet

Testületi 2018. 3 4 5 6 könyvtár, teleház beszámoló

2018 06 28 Testületi lejárt határidejű

2018. 09. 26. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és a két ülés  közötti eseményekről.

2018. 09. 26. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

2018. 09. 26.  Egyebek napirend, szüreti felvonulás

2018 10 31 Testületi lejárt határidejű határozatok

2018 10 31 testületi óvoda, iskola

2018 10 31 Testületi, hivatal működése

2018 11 28 Ülésezett a képviselő-testület

1. Lejárt határidejű határozatok
2. Helyi adókról szóló rendelet.
3. 2019. évi munkaterv.
4. Közmeghallgatás előterjesztése
5. 2019. évi belső ellenőrz
6. Helyi esélyegyenlőségi Program elfogadása
7. Fogorvosi szerződés felmondása
8. Egyebek

2018 11 28 Közmeghallgatás Súron

2018 12 12 Ülésezett a képviselő-testület