Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Rendeletek

Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke

A helyi önkormányzat rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán tekinthetők meg.

1. 8/2000.(VII.26.) sz. R.    Az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

                                  Módosító rendeletek: 17/2005.(X.20.)R.

                                                                     11/2007.(XI.21.) R.

2. 16/2000.(XII.29.) sz. R. a temetőkről és a temetkezésről

3. 9/2001.(XI.21.) sz. R. Súr községi önkormányzat köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

                                    Módosító rendeletek: 8/2002.(VII.31.) R.

                                                                      6/2010.(II.19.) R.

4. 3/2002.(II.27.) sz.R. A közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról

                                   Módosító rendeletek: 5/2006.(III.23.) R.

5. 4/2003. (II.19) sz.R. A közkifolyók vízhasználatáról

6. 15/2004.(XI.24.) sz.R. Helyi hulladékgazdálkodási tervről

7. 4/2005. (II. 16.) R.   Talajterhelési díjról

                                   Módosító rendeletek: 22/2005. (XII.15.) R.

8. 9/2005. (IV.27.) R.  A község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

                                  Módosító rendeletek: 12/2006. (XII.13.) R.

                                                                     8/2009. (III.27.) R.

                                                                     12/2009. (VII.05.) R.

                                                                     8/2012. (II.23.) R.

09. 8/2007. (V.31.)  Az elektronikus ügyintézés szabályozásáról

10. 1/2008. (I.31.) A községi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb jutattásairól

                                           Módosító rendeletek: 2/2009. (I.29.) R.

11. 6/2008. (IV.23.) A közterületek használatáról

                                         Módosító rendeletek: 5/2010. (II.19.) R.

                                                                           13/2012. (V.24.) R. hat. kívül V.26

                                                                           13/2013. (XII.18.)   

                                                                             8/2016.(IX.28.)                     

12. 8/2008. (IX.25.)  Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról

13. 1/2010.(I.29.) Parkolókról, a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról

14. 3/2012. (II.23.)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

                                           Módosító rendeletek: 1/2013. (II.22.) hat.kívül III.02.

                                                                               2/2014.(II.26.) hat.kívül III.02.

                                                                               2/2015.(II.25.) hat.kívül III.02.

                                                                              1/2016. (II.24.) hat.kívül III.02.

15. 5/2012. (II.23.) Súr Község egyes önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről

16. 6/2012. (II.23.) A hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

17. 2/2013 (II.22.) 2013. évi költségvetésről szóló rendelete

                                         Módosító rendeletek: 7/2013. (IX.25.)

                                                                          8/2013. (XI:28.)

                                                                           5/2014.(IV.26.)

18.3/2013. (II.22.)  Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól

19. 6/2013. (IV.26.) Súr Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

20. 9/2013. (IX.28.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről

21. 10/2013. (XII.18.) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről

22. 14/2013. (XII.18.) A háztartási szennyvíz begyűjtéséről

                                     Módosító rendelet. 1/2014. (I.29.) 

23. 3/2014. (II.26.) Önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről

                                    Módosító rendelet:7/2014.(V.28.)

                                                                 8/2014.(IX.24)

                                                                 9/2015.(V.27.)

24. 4/2014. (III.26.) Önkormányzati rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól

                                      Módosító rendelet:6/2015.(III.25)

25. 6/2014. (IV.23.) Önkormányzati rendelet a 2013. évi gazdálkodás zárszámadásáról

26. 9/2014. (IX.24.) Önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól

27. 10/2014. (XI.19.) Önkormányzati rendelet Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

                                       Módosító rendelet:1/2015.(I.29.)

                                                                    8/2015.(IV.29.) 

28. 11/2014. (XII.17.) Önkormányzati rendelet a települési adóról

                                      Módosító rendelet: 5/2015.(II.25)

                                                                   11/2016.(XI.30.)

29. 3/2015 (II.2.) sz. rendelet Súr Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  (A rendelet melléklete)

                                     Módosító rendeletek: 3/2016.(V.31.)

30. 4/2015. (II.25.) sz. rendelet egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról

31. 7/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

32. 10/2015.(V.27.) rendelet Súr Község Önkormányzata 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

33. 11/2015.(XI.25.) rendelet a helyi adókról

                                 módosító rendelet:13/2015.(XII.16.)

                                 módosító rendelet: 11/2020.(XII.22.)

34. 2/2016.(II.24.) rendelet Súr Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

                                 módosító rendelet: 5/2016.(IX.28.)

35. 4/2016.(V.31.) Önkormányzati rendelet a 2015. évi zárszámadásról

36. 6/2016.(IX.28.) Önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

37. 7/2016.(IX.28.) Önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról

38. 9/2016.(X.26.) Önkormányzati rendelet a közterület használat rendjéről

39. 10/2016.(X.26.) Önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről