Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Tájékoztatás adatvédelemről

A gyors technológiai fejlődés a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok kezelését, védelmét. Az Európai Unió felismerve a változásokat új adatvédelmi szabályozást sürgetett. Ennek eredményeképpen 2018. május 25. naptól kötelezően alkalmazandó az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete a General Data Protect Regulation, (a továbbiakban GDPR), amely kiterjeszti, egyúttal jelentősen szigorítja a személyes adatok kezelésének szabályait. A GDPR szabályai mellett részletszabályozást illetve a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésével kapcsolatos előírásokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

Hivatalunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja, a személyes adatok védelmét, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését, valamint az adatbiztonsági követelményeknek való megfelelést.

Hivatalunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtette a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés, adatbiztonság lehetséges kockázatait.

A személyes adatok kezelésben érintettek jogainak érvényesülését szabályozott folyamataink biztosítják. Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű, átlátható, tisztességes kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.

Az Önkormányzat valamint a Közös Hivatal Súri Kirendeltsége, mint közhatalmi feladatot ellátó szerv - a GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja előírására hivatkozva - Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akinek a feladata az adatvédelem és adatbiztonsági szabályok ellenőrzése, a Hivatal munkájának segítése, tanácsadás, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése.

Az Adatvédelmi tisztviselő az alábbi címen érhető el, melyen keresztül tájékoztatást, segítséget nyújt az érintettek részére jogaik gyakorlásához:

László Gábor                                                             dr. Kizlinger András

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+3630-546-4221                                                        +3630-565-9804        

 

>> Címlap Hírek Tájékoztatás adatvédelemről