Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről 2021.

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 71 m3 tűzifát nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tűzifa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletében meghatározott szempontrendszer szerint az alábbiak figyelembevételével dönt:

 (2)  A szociális rászorultság megállapítása során előnyben kell részesíteni

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben     szabályozott

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak ellátására,

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultat.

b)  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, 

            c) a 2 vagy több kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülőt.

A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben, a rendelkezésre álló keret erejéig történik.

Egy kérelmező évente egy alkalommal igényelhet támogatást.

Kérelmenként maximum 5 m3 tűzifa adható.

A szociális tűzifára vonatkozó kérelem nyomtatvány Súr Község Önkormányzata honlapjáról letölthető, vagy a hivatalban személyen átvehető.

A kitöltését követően a Községházán személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani első körben

2021. október 22. napjáig.

A határidőt követően nem áll módunkban további kérelmeket befogadni.

A kérelem benyújtásához szükséges adatlap letölthető honlapunkról az alábbi link alatt:

Kérelem szociális tüzifa igénylésére

 

Súr, 2021. október 7.                                     Tisztelettel: 

 

Sógorka Miklós 

    polgármester

>> Címlap Hírek Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről 2021.