Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

2020 a környezetvédelem jegyében Súron

Köztudott, hogy településünk kivételes fekvése mellet másik nagy értékünk a bennünket körülvevő gazdag növény és állatvilág. Súr település 37 km2-es közigazgatási területének 47%-át erdő borítja. Nagy felelősségünk a természeti adottságok, a flóra és fauna védelme, azok gyermekeink számára történő megőrzése.  A környezetvédelem szerteágazó tevékenység, nem elég az okozott károkat megszüntetni, hanem nagyon fontos a védelem, a károk megelőzése és az erőforrásainkkal való helyes gazdálkodás is. Önkormányzatunk ez idáig is elkötelezetten harcolt, folyamatos intézkedéseinkkel igyekeztünk óvni környezetünket többféle úton-módon.

Hulladékkezelés szempontjából a szelektív hulladékgyűjtés propagálása mellett

 • az elhanyagolt külterületi utak mentén felszámoltuk az illegális szemétlerakásokat
 • sor került az elhagyott hulladéklerakó rekultiválására
 • a temetői hulladék az égetés helyett, a kommunális hulladékszállítás keretén belül kerül elszállításra
 • szabályoztuk a kerti- hulladék égetését
 • az iskolával együttműködésben megszerveztük az elektronikai hulladékgyűjtést.

Tájvédelem érdekében tett lépéseink

 • a Pipitér játszótér és a Három Kereszt hősi emlékmű környezetének megtisztítása, parkerdő kialakítása
 •  aktív részvétel a „Virágos Magyarország” környezetszépítő versenyben
 •  Sólyom László köztársasági elnök úrral díszgalagonya fa ültetése – célja a lakosság figyelemfelhívása a környezetvédelem fontosságára
 •  Arborétum falu projekt keretében 52 fajta növényritkaság 124 egyede került elültetésre, azokat folyamatosan gondozzuk

Energiahatékonyságra törekedve sor került az

 • Önkormányzati fenntartású intézmények esetében magas hatékonyságú, környezetkímélő gázkondenzációs fűtési rendszerek kiépítésére, energiatakarékos működtetésére
 • Önkormányzati épületek esetében fotovoltaikus rendszerek kiépítésére

Fontosnak tartottuk eddig – és a jövőben is – a lakosság, a jövendő nemzedék figyelmét felhívni a környezettudatos magatartásra, különböző rendezvények segítségével, mint pl.:

 • Feketevízéri vízfolyások mentén békamentő akciók szervezése
 • Iskolás gyermekek számára környezetvédelmi témájú pályázatok támogatása
 • Mobilitás hete program keretében aktív részvétel, a lakosság környezettudatos közlekedésre történő felhívása
 • Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása

2020-ban terveink szerint még az eddigieknél is kiemeltebb figyelmet szeretnénk szentelni a környezetvédelemnek. az eddigi programok folytatásával és azok továbbgondolásával párhuzamosan terveink között szerepelnek a következő lépések:

 • Füstmentes önkormányzat program- Önkormányzatunk vállalást tesz, hogy 2020. évtől kezdődően a közterületi munkavégzések esetében nem végez égetést, a közterületi gallyak, levelek komposztálásra kerülnek
 • Közösségi komposztáló program – komposztáló telep kialakítása a tűzoltó szertár udvarán – a kommunális hulladékszállítás keretében elszállításra nem került növényi hulladékok esetében lehetőséget biztosítunk a lakosságnak a komposztáló telepre történő beszállításra
 • Madárbarát-falu program – a program végrehajtása a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ajánlása szerint (köztéri madárodúk, madáretetők kihelyezése és gondozása, intézmények és lakosság bevonása a programba)
 • „Fűts okosan” – a tisztább levegőért program – lakossági tájékoztató kampányok végrehajtása az égetésből származó környezetszennyező és egészségre ártalmas hatások minimalizálására a fenntartható jövőért, a tisztább levegőért, a lakosság egészségéért

Kérjük településünk lakosságát ötleteikkel, véleményeikkel segítsék önkormányzatunk munkáját!

Cselekedjünk közösen, hisz a felelősség közös!

>> Címlap Hírek 2020 a környezetvédelem jegyében Súron