Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Búcsúzunk Reményi Imrétől

"Ne emlékezz rám búsan rokon, barát,

Add meg a könnyet, de élj és szeress tovább.

Örökké élek szívetekben, bennetek,

Ember voltam mindig, ezért szeressetek."

Életének 78. évében, 2022. július 29-én megtért Teremtőjéhez Reményi Imre, Súr Község korábbi polgármestere (1990-2006)

Reményi Imre 1944. október 13-án született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd ezt követően ugyancsak Budapesten kertésztechnikusi oklevelet szerzett. Keresőtevékenységét 1961-ben a Gamma Optikai Műveknél kezdte, ahol 1961-ig dolgozott esztergályosként. 1969-ben került Akára és ezen időtől 1990-ig az ácsteszéri „Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” munkavédelmi vezetőjeként dolgozott, ahol különféle bizottságoknak választott tisztségviselője volt. Ezen időszak alatt, 1981-ben a piliscsabai mezőgazdasági technikumban munkavédelmi technikusi vizsgát tett, 1983-ban pedig a debreceni állami gazdaságnál tűzvédelmi felügyelői képesítést szerzett. Ezek után több speciális tanfolyamot elvégzett, mint személyzeti vezető, munkaügyi döntőbizottság elnöki, rehabilitációs megbizotti. Jó munkájáért 1985-ben kíváló dolgozó elismerésben részesült.

A szakmai munkája mellett részt vett a helyi társadalmi életben életben is. Tanácsi tevékenységét 1962-ben Budapesten kezdte, ahol a II. kerületi tanácsnál lakóbizottsági elnök, majd tanácstagi összekötő volt, társadalmi munkában. 1970-től Aka Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja és társadalmi megbízatású tanácselnök helyettese, majd 1977-től az Ácsteszér-Súr-Aka-Csatka Községi Közös Tanács tagja volt, valamint az Önkéntes Tűzoltóegyesület elnöke. Eközben alakultak az elöljáróságok és 1989-ig Aka község elöljárójának választották.

1990. január 1-jén Súr község kivált a közös tanácsból és a tanácsi rendszerben végzett aktív tevékenysége miatt a súri elöljáróság felkérte a Súr Községi Tanács tanácselnöki feladatainak ellátására. Az első önkormányzati választások alkalmával a település lakossága Súr Község Polgármesterének választotta. Ezen időszak alatt 1998-ig tagja volt a Megyei Közgyűlésnek, majd ezt követően a Mezőgazdasági Bizottság külsős tagja volt. 16 éven keresztül volt a település vezetője, 2006. októberében vonult nyugdíjba. Azoban úgy gondolta, hogy a munkája során szerzett tapasztalatokat tovább kell adni, így a 2006. évi választásokon Aka közsében önkormányzati képviselőnek indult. Megválasztása után alpolgármesternek választották és jelenleg is ezt a megbizatást tölti be.

Súr községben a szolgálati ideje a település teljes infrastrukturális hálózata kiépült. Befejeződött a település vezetékes ivóvízzel történő ellátása, majd a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése és a szennyvíztisztító telep megépítése. 1993-ban kiépült a telefonos hálózat, 1994-ben pedig a gázközművel is gyarapodott a település infrastruktúrális ellátása, majd megvalósult az intézményes hulladékszállítás is. Megtörtént az önkormányzat összes intézményében a fűtés kiváltása, és gázfűtés került bevezetésre. A II. világháború súri áldozatainak emlékére a Szabadság téren emlékmű került felállításra.

Több kilométer hosszú járda épült, valamint több utca szilárd burkolattal történő felújítás is megtörtént, így az Árpád utca, Damjanich utcának a fő úttal párhuzamos szakasza, a Rákóczi utca, Deák utca és Szabadság tér. Felújításra került a Művelődési Ház, így a villamos hálózat, a parketta, új tető és csatornarendszer került rá. 2003-ban megépült az Idősek Klubja épülete. Ezt követően az óvóda épülete mellé felépült egy étkező, amely kiváltotta a találókonyhát a napköziben. A Művelődési Házban kapott helyett a Teleház és ezzel egyidőben az összes intézményben megvalósult a számítógépes hálózat, így az interneten keresztül elérhető vált a „világ”. 2004-ben elkészült a község hosszútávú rendezési terve, munkát adva a jövő generációnak is.

Súr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete község fejlesztése területén végzett kimagasló, áldozatos tevékenységének elismerésekén 2009. évben díszpolgári címet adományozott.

Méltósággal viselt, életéért folytatott több évnyi közdelem után életének 78. évében, 2022. július 29-én megtért Teremtőjéhez.

Reményi Imrét Súr Község Önkormányzata saját halottjának tekinti.

>> Címlap Hírek Búcsúzunk Reményi Imrétől