Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Évzáró 2022

Az önkormányzat 2022. évben megvalósított jelentősebb beruházásai, fejlesztései között a leglátványosabb és legjelentősebb és egyben legköltségesebb településünket érintő beruházása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából megvalósult belterületi közút szakaszának rekonstrukciója volt, amely 2,2 km hosszúságban valósult meg. A kivitelezési munkálatok március hónapban kezdődtek meg, a kivitelezés 3 hónapot vett igénybe, a műszaki átadásra június 2-án került sor. Bár a beruházást a Magyar Közút valósította meg, de ez nem azt jelenti, hogy az önkormányzatnak ne lett volna feladata akár már az előkészületek (tervegyeztetés) vagy a megvalósítás és a műszaki átadás során. A kivitelező Colas Zrt munkatársai és a Magyar Közút szakemberei  a kivitelezés során, a terven felüli önkormányzati kérések többletmunkáját is elvégezték (a védőnői rendelő és a Miki pékség előtti parkoló aszfaltozása, többlet „K” szegély építések).  Ez a beruházás jelentős utcaképi javulást is eredményezett a közlekedés biztonságos feltételeinek megteremtése mellett, illetve a csapadékvíz szabályozott elvezetését is sikerült megoldani.

Ehhez a beruházáshoz kapcsolódik az iskola előtti gyalogosátkelőhely kivitelezése. Ezt szintén a közút felújítását végző Colas Zrt végezte el, azonban ennek teljes költsége önkormányzatunk költségvetését terhelte: a tervek készítésére 635.000,- Ft-ot, az engedélyezési eljárásra 130.000,- Ft-ot, a kivitelezésre 2.450.000,- Ft-ot költöttünk. (Összesen: 3.215.000,- Ft) Értékelve: nem volt olcsó, de legalább elkészült és egy régi lakossági kérésnek/igénynek tettünk ezzel eleget. Ha viszont megmentett emberéletekhez viszonyítjuk a bekerülés költségét, akkor ingyen volt!

A belterületi utak állapota mellett nagyon fontos a járdák, csapadékvíz elvezetők, árkok állapota is. A 2022-es esztendőben a Kossuth utca páratlan oldali szakaszának járdafelújítása történt meg. A felújítás a Kossuth utca 17-57 házszámok előtti ingatlanokat érintette, mintegy 350 méter hosszúságban, összesen 21,5 M FT összegben (ebből 18,2 M Ft a Belügyminisztérium pályázatán elnyert támogatás, fennmaradó 3,3 M Ft összeg önkormányzati önerő). A munkálatok április elején kezdődtek és még ennek a hónapnak a végén be is fejeződtek.

Nagyon fontos fejlesztésnek minősült a TOP pályázat keretében megvalósult óvoda tetőtér beépítésével történő bővítése . Ez a projekt ugyan 2021-ben kezdődött és a munka jelentős része is abban az évben történt, de mégiscsak 2022-ben sikerült a pontot az ’I’ betűre feltenni. Az épület ünnepélyes átadására 2022. március 30-án került sor, majd az ünnepélyes átadást követő napokban hivatalosan is megkaptuk az építési hatóságtól a használatbavételi engedélyt. Ennek birtokában április elején visszaköltözhettek a gyerekek a felújított intézménybe. Az óvoda felújítás kapcsán fontos megjegyezni, hogy ez a beruházás a 24. órában valósult meg, ugyanis a 2022/23. tanév beíratása során azzal a kellemes feladattal kellett szembesülnünk, hogy a beíratni tervezett gyermekek létszáma meghaladja az óvoda alapító-okiratában meghatározott létszámot. Így a képviselő-testület május 25-én megtartott ülésén 2022. szeptember 1-vel új óvodai csoport indításáról döntött, az óvoda gyermeklétszámát 65 főben állapította meg. Az új csoport indításának tárgyi feltételéül az emeleti tornaszoba áll rendelkezésre, míg szintén a TOP pályázat keretében 1,8 M Ft értékben bútorok beszerzésére volt lehetőségünk. Az év folyamán rendezésre, felújításra került az óvoda udvara is, illetve Krotki Ferenc helyi lakosnak és munkahelyi csapatának köszönhetően a kerítések festése is megtörtént, így kívül-belül megújult az óvoda környezete.

Ha a tavalyi év fejlesztéseiről beszélünk, nem csak az óvoda kibővítését kell megjegyezni, hanem meg kell említeni a védőnői rendelő felújítását, amely munkálatokra a Magyar Falu Program keretében részesültünk 15 M Ft-os vissza nem térítendő beruházásban. A kivitelezőkkel folytatott tárgyalásoknak köszönhetően az építőipari áremelkedések ellenére sikerült a költségkereten belül a pályázatban vállalt beruházást megvalósítanunk, így elkészült az épület tetőhéjazatának cseréje, illetve egy új babakocsitároló építése. Az új tetőfelületekre 7,47 kWp teljesítményű napelem rendszer került telepítésre, továbbá egy inverteres hűtő-fűtő klíma berendezés és az épület helyiségeibe elektromos konvektorok. Az építési beruházásra 9,7 M Ft-ot, a napelemes rendszerre 4,3 M Ft-ot fordítottunk, míg a tervezés és műszaki ellenőrzés költsége 1 M Ft volt. Bízunk benne, hogy a megvalósult beruházással az épület rezsiszámlája kordában tartható lesz.

S ha már az épületeknél járunk: 2022-ben befejeződött az Árpád utcai Közösségi Ház építése. A 2017-ben megvásárolt épület homlokzati színezése és a teraszfedés (előtető) készült el 1,3 millió Ft-os saját forrás terhére. Az épület jó kihasználtságnak örvend: az eltervezettek szerint nyári táborok, nyugdíjas klub alkalmainak és iskolai foglalkozások helyszíne, de kedvelt lett a lakosság számára is családi/baráti összejövetelek bérlésére. Az épületre korábban telepített naplem rendszernek köszönhetően az épület rezsi számlája is kordában tartható. A Közösségi Ház kapcsán már „csak” az épület bútorozását, eszközbeszerzését kellene megvalósítani az idei évben.

A közfoglalkoztatási programban résztvevő dolgozók létszáma jelentősen lecsökkent, az önkormányzat részéről a program finanszírozásának kondíciói szintén jelentősen romlottak. Így a korábban a közfoglakoztatási programban megvalósított jelentősebb, látványos beruházásokat, mint járdaépítések, épület felújítások már nem tudjuk a kívánt ütemben megvalósítani, a foglalkoztatás mára a közterületek és intézmények karbantartására fókuszál. Ennek ellentmond, hogy a tavalyi évben egy kis járdaszakasz kivitelezésére mégis sor kerülhetett, így elkészült a Szabadság téri parkon keresztül vezető sétány. A 45 folyóméter hosszúságú járda szakasz 2 méter szélességben készült el augusztus hónapban, így a Szabadság téren a korábban gyalogos közlekedésre felfestett területrészen újabb gépjármű parkolóhelyek szabadultak fel, míg a gyalogos közlekedés biztonságossá vált. Szintén közfoglalkoztatási program keretében a Deák utcában 60 folyóméter hosszúságban útszéli „K” szegély építése történt meg, ezzel szabályozva a csapadékvíz levezetését, meggátolva az útpadka kimosódásokat.

A beruházás jellegű projektek sorába utolsóként a most is zajló Takarékszövetkezet átépítését kell megemlíteni. Az épületet 2020. év végén sikerült önkormányzatunknak megvásárolni egyedi Belügyminisztériumi támogatásnak köszönhetően, amelyben elévülhetetlen érdemei vannak Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszonynak. Az épület megvásárlása óta terve önkormányzatunknak az épület hasznosítása, melyre pályázatot írt ki önkormányzatunk, amelyre helyi lakos nyújtott be kérelmet, amelyet a képviselő-testület támogatott. Az épület átalakítását követően megtörténhet az épület bérbe adása, amelynek eredményeként önkormányzatunk bérleti díj bevételhez juthat, a lakosság számára pedig új szolgáltatás (virág-és dekorációs bolt, fotóstúdió) kezdheti meg működését.

Nem építési beruházás jellegű feladat, de településünk jövőjét jelentősen befolyásolja a településrendezési terv (és ennek részét képező Helyi Építési Szabályzat) dokumentumok felülvizsgálata. A munkát már 2021-ben megkezdtük, amelyek elkészítésére 3 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk. 2022-ben elkészült településünk fejlesztési koncepciója, amelyet 2022. októberi ülésén hagyott jóvá a képviselő-testület. A dokumentumok hatályba léptetése váratóan 2023. II. félévében történhet meg, amely új szabályozott környezetet teremt a vállalkozások, fejlesztések számára.

Ha már Magyar Falu Program pályázatot említjük, akkor volt egy másik sikeres MFP pályázat is, amellyel településünk közössége gyarapodott. Igaz ez nem önkormányzati beruházás volt, hanem az Általános Iskola Alapítványa nyerte el, amelynek keretében 2 M Ft értékben kerültek túrakerékpárok beszerzésre. A pénzügyi keret 12 db kerékpár beszerzését tette lehetővé, amelyek iskolai programok, Balatonalmádis osztálykirándulások során tudnak a gyerekek használni, így azok a tanulók sem maradnak le a programokról, közösségi élményekről, akiknek nincs kerékpárjuk, vagy éppen műszaki állapota nem megfelelő egy komolyabb túrához.

A 2022. év eseményei sorába meg kívánok említeni nem önkormányzati sikereket, eredményeket is, amelyek hatással vannak településünkre, az itt élők mindennapjára és szeretném azt hinni, hogy az ő sikerük egy kicsit az önkormányzat sikere is és általuk, munkásságuk lévén élhető településünk:

  • 2022-ben új vállalkozás kezdte meg működését településünkön, a Miki Pékség. Helyben készített, friss pékárújával a lakosság kiszolgálása mellett a közétkeztetésünket végző Súri Szivárvány Óvoda beszállítója is.
  • A Magyar Falu Program keretében biztosított támogatásból felújításra került a Mecsek Füszért Zrt. által üzemeltetett COOP vegyesbolt, amely a postai szolgáltatásokat is biztosítja a jövőben (az elkövetkező 5 évben biztosan) településünkön. A kiskereskedelmet súlytó nehézségek ellenére az idei évben is a lakosság szolgálatában állt a Mini COOP üzlet, Viola Bolt és az Ibolya Bolt is.
  • Falusi turizmus szálláshely szolgáltatás keretében új lendületet adott településünk idegenforgalmának a Súrizmus Vendégház, amely mellett a Kokas-tanya és a Békesség Szigete is várja vendégeit.
  • A „Betérő a Sógoromhoz” Vendéglő üzemeltető váltás következtében március óta Árpád Vendéglő néven melegkonyhás vendéglőként továbbra is a helyi és ide érkező lakosság szolgálatában áll menüs étkeztetés mellett gazdag alacarte étlap kínálatával.
  • autóbusz közlekedésünk is tovább javult: április 3-tól tanítási napokon új buszbár állt forgalomba Súr-Bakonycsernye települések viszonylatába, így már a súri gyerekek középiskolai tanulmányaik során a móri és zirci iskolákat is választhatják „bejárós” tanulóként. Az autóbuszok közlekedési rendje a közút útfelújítását követően megváltozott, a Szabadság téri buszforduló lett a Súrig közlekedő buszok végállomása, míg az áthaladó buszjáratok esetében megszűnt a korábbi Petőfi utcai buszmegálló közlekedésbiztonsági szempontok okán.

A pozitív események mellett sajnos nehézségekről, problémákról is be kell számolni: Oroszország Ukrajnával szemben februárban indított háborúja okán rengeteg ártatlan ukrán állampolgár kényszerült elhagyni otthonát. Településünk Apostoli Egyházközsége is aktívan bekapcsolódott a menekültek fogadásába, elszállásolásába, akik számára a Békesség Szigete épületben tudtak menedéket biztosítani. Önkormányzatunk is segítségére volt az Apostoli Egyháznak a karitatív feladatellátásban, a megyei Védelmi Bizottság szervezet felé a menekültek állátásával kapcsolatos adminisztratív jelentéseket elvégeztük és a jogszabályban biztosított ellátás összegét átadtuk. Továbbá koordináltuk a lakosság részéről érkező felajánlások, adományok rászorultak részére történő eljuttatását.

A menekülthullámot követően jelenleg a háború következményeként is jelentkező energiaválság ró terhet és feladatot önkormányzatunkra. Célunk a közintézmények takarékos működtetése mellett a feladatellátás további biztosítása. Ehhez nagy segítségünk a 2016. óta folyamatosan bővített intézményi napelem rendszerek a művelődési ház, óvoda, hivatal, közösségi ház és hamarosan a védőnői rendelő épületén is. Igyekszünk a földgáz felhasználást minimalizálni, ahol lehetséges villamosenergiával kiváltani / kisegíteni.

Összességében 2022. évet - a körülményekhez képest - sikeresnek értékeljük. A rendezvények elmaradása kapcsán lehet hiányérzete – jogosan - a lakosságnak, de sajnos az önkormányzati intézmények stabil működtetése és az elnyert pályázatok kapcsán vállalt kötelezettségek megvalósítása érdekében nem volt lehetőségünk rendezvények tartására.

Kívánjuk a 2023-as esztendőre önkormányzatunk problémamentes működését, minél több pályázati lehetőséget, hisz ha van támogatás lesz fejlesztés is. Kívánjuk a lakosságnak, hogy egy egészségben eltöltött, békés, boldog újesztendő legyen az idei!  

>> Címlap Hírek Évzáró 2022