Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Közösségépítő táborok támogatása

Támogatás azonosító száma: EGYH-KCP-16-0788

Támogatás célja: Közösségépítő táborok

A projekt keretében sikerült a 2013-ban, hagyaték útján kapott épület felújítási munkálataiban nagy lépést előre tennünk. Elkészült az épület villamosenergia valamint víz- és csatorna hálózatának felújítása, a gépészeti munkálatokat követően azok helyreállítása. Az épület helyiségeinek vakolat javítása, festése és 4 szoba lamináltpadlózása elkészült. A felújítási munkálatokat követően az egyházközség tagjai számára egy átadási ünnepség keretében került megtekintésre és bemutatásra az elvégzett munka.

A felújítási munkálatok elvégzése nélkül az épület rendeltetésének megfelelően nem lenne használható. Az elvégzett munkálatok során nagy lépést tettünk az épület állagmegóvása tekintetében, gyakorlatilag a belső építési munkálatok megvalósultak. Jövőbeni tervünk az épület külső hőszigetelése, valamint az üres szobák bútorozása, gépészei szerelvények (villanykapcsolók, lámpatestek) felszerelése, hogy a tényleges használatra is birtokba tudja venni az egyházközség tagjai és a település lakossága. Célunk a nyaraló épületben táborok, vallási alkalmak szervezése, ezáltal az egyházi és közösségi élet fellendítése.

A munkálatokat az egyházközség tagjai társadalmi munkában végezték el, a projekt keretében kizárólag az építőanyagok megvásárlására került sor.

.

Támogatás összege: 1.500.000,- Ft

 

 

Hálaadásért szóltak a harangok

"Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek lelki házzá…"

A súri evangélikus templom külső felújítására már több mint három éve került sor, és szintén 2011-ben csendült fel először a harangjáték is, mely azóta is napi több alkalommal jelzi az idő múlását. S, hogy mit takart a szép külső? Méltatlan belső állapotot, málladozó vakolatot. Mígnem az evangélikus egyházközség Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület pályázatán 27.673.121.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert arra a célra, hogy templomunk belső tere is megújulhasson. A felújítás magába foglalta a teljes aljzat szigetelését, járólapozást, oldalfalak vakolását, villanyszerelést, festő – és asztalosmunkákat. A kivitelező munkásai mellett súri kezek is szorgoskodtak a munkálatok során, segítettek festésben, takarításban, így a szakszerű kivitelezésnek, gyors munkának, lelkes híveknek köszönhetően 2014.06.28-án, szombaton 10:00-kor hálaadásra hívták a harangok a híveket a megújult evangélikus templom épületébe.

Ezen a napon azonban nemcsak az épület megújulásáért adtak hálát a súriak, hanem köszönetet mondhattak azért is, hogy 34 év után újra helyben lakó súri lelkész vezeti a közösséget, Nagy Gábor személyében. Egy falu életében nagyon fontos a lelkipásztor, az egyházi vezető személye. Fontos, hogy összekovácsolja a gyülekezetet és hidakat építsen más felekezetekhez. A Tisztelendő Úr már 4 éve építő, alázatos és áldásos munkával szolgálja településünket, s most ezen a kettős ünnepen a hálaadó istentisztelet keretében Szarka István esperes beiktatta hivatalába Nagy Gábor megválasztott parókus lelkészt, aki a Súri Evangélikus Egyházközség 1715-től fellelhető történetében a 15. beiktatott, helyben lakó lelkész.

A kettős ünnep alkalmával elhangzott köszöntők egybehangzóan kívánták, hogy a felújított templom és az új lelkész egyaránt isten szolgálatában álljon, a hit és az összetartás adjon erőt ahhoz, hogy Isten házát megőrizhessük és átadhassuk a jövendő nemzedékeknek is.

Hagyatékban részesítőkért tartandó misealkalmak időpontjai

 

Katolikus Egyházközséget hagyatékban részesítőkért tartandó misealkalmak időpontjai: 

2014. március 16. (vasárnap) 8:00 óra
Bustyaházi Beáta halálának 23. évfordulója
2014. április 17. (Nagycsütörtök) 16:00 óra
Berki Gáborné halálának 2. évfordulója
2014. június 10. (kedd) 17:00 óra
Berki Gáborné, született Matzkó Margit
2014. július 20. (vasárnap) 8:00 óra
Bustyaházi Beáta születésének 62. évfordulója
2014. október 12. (vasárnap) 8:00 óra
Berki Gáborné születésének 85. évfordulója

Örökölt a katolikus egyházközség

 

Egy édesanya számára a legnagyobb szomorúság gyermekének elvesztése. Különösen kegyetlen az Élettől, ha mindez egyetlen gyermekével történik. Ez a földi sors jutott néhai Berki Gábornénak (született Matzkó Margit). Ez az életen át tartó bánat, illetve közeli hozzátartozóinak hiánya vezérelte Margit nénit döntésének meghozatalában, amikor a Súri Katolikus Plébániát jelölte meg testamentumában örökösének. 

Bővebben: Örökölt a katolikus egyházközség

Az evangélikus templom felújítása

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA

A helyi közösségben, a 390 főt számláló, a településünk közösségi életében jelentős szerepet vállaló evangélikus gyülekezetben régóta megfogalmazódott az igény az 1785-ben épült, többször, részeiben felújított evangélikus templom szükségszerű külső felújítása (vizes falazat szellőztetésének megoldása, vakolat-, tetőhéjazat-, lefolyórendszer, és a torony ablakainak cseréje).

Bővebben: Az evangélikus templom felújítása

>> Címlap Hírek Egyházi hírek