Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Szociális tűzifa igénylés 2023

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 52 m3 tűzifát nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tűzifa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendeletében meghatározott szempontrendszer szerint az alábbiak figyelembevételével dönt:

(2) A szociális rászorultság megállapítása során előnyben kell részesíteni

a)      a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott

aa)aktív korúak ellátására,

ab)időskorúak ellátására,

ac)  települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultat.

b)      A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot,

c)       a 2 vagy több kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülőt.

 

A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben, a rendelkezésre álló keret erejéig történik.

Egy kérelmező évente egy alkalommal igényelhet támogatást.

Kérelmenként maximum 5 m3 tűzifa adható.

A szociális tűzifára vonatkozó kérelem nyomtatvány a hivatalban személyesen átvehető, vagy az alábbi linkre kattintva letölthető:

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez

A kitöltését követően a Községházán személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani első körben

2023. október 20. napjáig.

A határidőt követően nem áll módunkban további kérelmeket befogadni.

 

Súr, 2023. szeptember 28.                             

Tisztelettel: 

Sógorka Miklós 

    polgármester

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások Szociális tűzifa igénylés 2023