Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Pályázati kiírás gazdálkodási előadó munkakör betöltésére

A BAKONYSZOMBATHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Gazdálkodási előadó munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Államháztartás rendje szerinti számviteli, pénzügyi és könyvelési feladatok végrehajtása.
 • ASP könyvelési, gazdálkodási, vagyonnyilvántartó rendszerek használata.
 • MÁK ebr42, KGR program és e-adat rendszerek kezelése, használata.
 • Önkormányzatok banki ügyintézése.
 • Önkormányzat és intézményei részére könyvelési feladatok.
 • Egyéb kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése.
 • Államkincstár felé adatszolgáltatás,folyamatos kapcsolattartás.
 • KSH feladatok.
 • Önkormányzati és intézményi költségvetési rendeletek és beszámolók elkészítése.
 • Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében, az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.
 • Ellátja a könyvviteli feladatokat, az érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, gondoskodik a költségvetéshez kapcsolódó rendelet-tervezetek elkészítéséről, elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és az éves zárszámadási rendelet tervezetet.
 • Részt vesz a képviselő-testületi üléseken a feladatköréhez tartozó napirendek tárgyalásán, valamint előkészíti azok előterjesztéseit.
 • Gondoskodik az államháztartás számára jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség (költségvetés, havi és éves beszámoló) határidőben történő teljesítéséről, normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, a költségvetési szervek folyamatos pénzellátásáról. Gondoskodik a szabályzatok aktualizálásáról, közreműködik a belső ellenőrzési feladatok ellátásában.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Közgazdaság/pénzügyi/elemzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), 

Munkavégzés helye: Ácsteszér

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezethonlap címe stb.):

A Kttv. értelmében a próbaidő 6 hónap.

A pályázatot e-mailben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre lehet benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatos információt nyújt Veress Gyula jegyző a 06-34/559-013-as telefonszámon.

A nyertes pályázó részére szolgálati-önkormányzati lakás igény szerint Ácsteszéren biztosított.

A nyertes pályázó részére továbbképzési lehetőség, illetve jövőbeni előmeneteli lehetőségbiztosított.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 53250

Intézményi iktatószám: A/205-2/2024

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok - szakképzettség, Pénzügy, bank és biztosítás, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői.

- 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Pénzügy, bank és biztosítás, gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség, vagy mérlegképes könyvelő szakképesítés

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- Települési önkormányzatnál szerzett pénzügyi-számviteli gyakorlat

- ASP gazdálkodási rendszer ismerete

- Közigazgatási alapvizsga megléte

- Közigazgatásban szerzett tapasztalat

- ASP Gazdálkodási rendszer (KASZPER,KATI, IVK) modul ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Önállóság (alap)

- Együttműködés (alap)

- Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)

- Határidők betartása (egyéb)

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 53250

Intézményi iktatószám: A/205-2/2024

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- Adatkezelési nyilatkozat

- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.11. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálása a szakmai önéletrajz alapján előszűrt

pályázók személyes meghallgatását követően történik. A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt. A

döntéshozó fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.15. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati

Hivatal tagönkormányzatainak hirdetőtábláin, honlapjain

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv

által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály

alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások Pályázati kiírás gazdálkodási előadó munkakör betöltésére