Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Pályázati kiírás gazdálkodási osztályvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
 
A BAKONYSZOMBATHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
 
Gazdasági osztályvezető Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Ellátja Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka, Súr önkormányzatok gazdasági szervezetének vezetését (gazdasági vezető) ellátja az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési,
jogszabályokban előírt feladatait (2011. évi CXCV.TV.; 4/2013 (I.11) Korm.rendelet; 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet). Költségvetés elkészítése, előirányzat módosítása. Beszámolók és a
zárszámadás elkészítése. Bérek kontírozása. Elkészíti a hatáskörébe utalt Képviselő-testület elé
terjesztendő anyagokat. Közreműködik azokban a döntés-előkészítő feladatokban is, melyek a
költségvetésre hatást gyakorolnak.
Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő 
Munkavégzés helye: Bakonyszombathely
Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatalban történik (2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 31.) sz. alatt.
További információt Veress Gyula jegyző nyújt a +36 34559013-os telefonszámon.
Pályázatok benyújtásának módjai: Postai úton a pályázatnak a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető, osztályvezető.
Elektronikus úton Veress Gyula jegyző úr részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.
 
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
 
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
- 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi
szakképzettség , Könyvelés és adózás, Mérlegképes könyvelő
 
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- Mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban
szerzettgazdasági szakképzettséggel kell rendelkezni.
- Gyakorlat szintű Számvitel/pénzügyi szoftverismeret
- ASP, KGR rendszerismeret
- E-Kata szoftverek, EBR42, ÖnegM és KSH rendszer
- Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 2011.évi CXCIX.tv.5.
mellékletébenfoglaltak szerint.
- Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
- A számvitelről szóló 2000.évi C.Tv. (továbbiakban: SZ.) 150§ (1) és
(2)bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvezési szervnél szervettlegalább 5
éves igazolt szakmai gyakorlattal
- Főiskola a 29/2012- Korm. rendelet 1.sz. melléklete II. rész 2. pont szerint
I.besorolási osztályra előírt képesítés gazdasági vezetőre előírt szakirányúképesítés:
a.) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképeskönyvelői szakképesítéssel.
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- Adatkezelési nyilatkozat
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói
igazolás
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.12. 16:00
A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok érvényessége esetén a jegyző személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.14. 16:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.16.
 
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55806
Intézményi iktatószám: B/179-1/2024
>> Címlap Hírek Felhívások, tájékoztatások Pályázati kiírás gazdálkodási osztályvezető munkakör betöltésére