Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Az óvodai beiratkozás rendje 2022

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R) 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.

A  2022/2023-as nevelési évben Súr Község Önkormányzat által fenntartott Súri Szivárvány Óvodába

2022. április 20-22-ig  8-16 óráig

történik mindazon gyermekek beiratkozása, akik 2022. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik  életévüket.

A felvételi döntésről 2022. május 30-ig írásban értesítjük a szülőket.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Felmentési lehetőségről

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő 2022. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  •  

Köszönettel: Pékné Zsemberi Mónika

                                                                                                                 intézményvezető

>> Címlap Hírek Oktatási hírek Az óvodai beiratkozás rendje 2022