Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Egyházak

Templomok nem egyszerű művészeti alkotások, hanem szentmisék, istentiszteletek helyei. Olyan megszentelt helyek, amelyek Isten dicsőségét hirdetik. A templom hármas szimbolikával rendelkezik. Jelképezi az Istenhez vezető utat, hiszen keresztjével, az ég felé mutat, és felhívja figyelmünket, hogy a mennybe vezető út egyedül Krisztus. Másrészt jelképe az Isten-ember kapcsolatnak, hiszen a templom az a hely, ahol Isten szól hozzánk, s mi énekkel, imádsággal szintén megszólítjuk Őt. Harmadrészt jelképe egy egyházi közösségnek, amelynek összetartó ereje a hit. A magyarság története és kultúrája elszakíthatatlanul összetartozik a kereszténységgel - és a templommal. Egy templom nekünk, magyaroknak nem csak Isten házát jelenti. A templom közösségi, lelki, szellemi életünk helye is, a templomok a települések valóságos középpontjai. Benne a kövek nem maradhatnak közömbösek: vallomás lakozik minden falban, tetőben, ablakban. Vallomás arról, hogy egy nemzet építőművészetének is van anyanyelve. Mint a kotlós a csibéin, úgy őrködik a templom a falucskán. A torony széjjelnéz ablak szemével a temérdek házikón, azok pedig mind köréje sereglenek, és szépen meglapulnak alatta. A nagy eseményeket mind a templomtorony hirdeti: esküvőt és temetést, tüzet s az ég csatornáinak vizét, jeget és kiöntést. A templom a falucska őrszeme, vára. Harangszavára rögtön válaszol a falu szíve: a rémület sikoltása vagy az öröm kurjantása, vagy pedig az estvéli ima halk mormolása a válasz. Súron három vallási felekezet meghatározó a társadalmi kérdések terén, a közösségek formálásában: az Evangélikus Egyházközség, a Katolikus Egyház és az Őskeresztyén Apostoli Egyház. A falu lakosságának 80%-a vallja magát valamely vallási közösség tagjának. E csoport egy része elkötelezetten igazodik egyháza tanításaihoz, rendszeresen jár templomba, míg másik része alkalmanként jár templomba, gyermekét járatja hittanra, igénybe veszik egyháza szolgáltatásait az élet döntő eseményei alkalmával.