Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Iskola

Cím: 2889 Súr, Petőfi Sándor utca 45.
Tel: 34/575-005
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Honlap:http://surarany.lapunk.hu

Az intézmény vezetője:

Molnár István int.vez. történelem-földrajz

Dolgozók (Pedagógusok - szakok:)
 

Ihászné Benis Hajnalka: tanító

Benisné Ruzsás Tünde: tanító

Varga-Balom Nóra: tanító-német

Molnárné Sógorka Veronika: tanító-ének

Kedves Mariann: angol-kémia-technika

Klupács Éva: matematika-fizika

Kulisek Judit: magyar-történelem

Kovács Tibor: testnevelés-fizika

Kovács Dénes tanító-testnevelés

Kastélyné Benis Ilona: gyógypedagógus-informatika

Kantjukovné ács Rita: magyar nyelv

Horváth László: tanító-ének, napközis nevelő

Paukó-Szkok Melinda: földrajz, tanulószobás nevelő

 

Óraadó pedagógus: Szabó Tibor - néptánc

 

Varga Tibor: iskolatitkár

                                                                                                                            

Mireider Csabáné: takarító

Kuglics Imréné: takarító

 

Iskolánk mottója: „az oktatás a jövőnkbe való legfontosabb és legjobb befektetés”

Az alapítás éve: 1757
Iskolánk a Komárom-Esztergom megye határán fekvő 1260 lakosú Súr község egyetlen iskolája. A ma is meglévő épület 1978-ban alakult ki, a régi iskolára ráépítve, majd 2009-ben 65 millió forintos ráfordítással újult meg az épület külsőleg-belsőleg egyaránt. A beruházáshoz a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, mint intézményfenntartó pályázatán keresztül a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 47 millió forint vissza nem térítendő támogatást vehettünk igénybe, 3 millió forint kamatmentes visszatérítendő támogatást pedig a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattól, valamint a pályázaton nyert összeget a település képviselő-testülete egészítette ki csaknem 30% önrésszel. Az épület felújítási munkálatai után, a tanításhoz használt eszközök körét tudtuk bővíteni sikeres pályázatok segítségével. Mintegy 7,5 millió forint értékben tudtunk olyan eszközöket vásárolni, amik a modern oktatás elengedhetetlen segédeszközei. Ilyenek a számítógépek, laptopok, interaktív táblák, digitális tananyagok. Büszkék vagyunk arra, hogy 5 tantermünk felszerelt digitális táblával és tartozékaival, egy osztályunkban egyidejűleg 18 gyermek dolgozhat úgynevezett tanulói laptopokkal. Informatikai termünkben is további régi gépeket tudtunk újabbakra cserélni. Az iskola minden tantermében biztosított az internet elérése. Az iskola alapítványának további anyagi támogatása tette lehetővé ezeknek az eszközöknek a tantermekbe szerelését. Reméljük, ezen az eszközök segítségével tanulóinkat könnyebben tudjuk motiválni, az iskolai munkát érdekesebbé tudjuk tenni és a tananyagot filmekkel, képekkel színesíthetjük.

Az intézmény alaptevékenysége: a tanköteles korú gyermekek 8 osztályos általános iskolai nevelése és oktatása. Pedagógiai munkánk célja, hogy iskolánkban olyan légkört teremtsünk, hogy a tanulóink otthon érezhessék magukat, szellemileg, erkölcsileg, testileg fejlődhessenek. Igyekszünk a szülőkkel és a fenntartó önkormányzattal korrekt, jó kapcsolatot teremteni, és fenntartani.

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka általános céljai, feladatai, eszközei, eljárása:
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy tanulóink nyitottak, fogékonyak, érdeklődők, aktívak legyenek. Olyan értékeket szeretnénk közvetíteni, amelyek személyiségfejlődésükre pozitívan hatnak, viselkedésük, magatartásuk meghatározó elemévé válnak. Munkánkat az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Ennek megfelelően elsajátítandó értékként a következőket kívánjuk továbbítani:
- Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt.
- Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága.
- Az egészséges és kultúrált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény
- Az önellátás képességeinek kialakítása /tisztálkodás, öltözködés, környezet/
- Az egészségvédelem, az egészségre káros szokások elutasítása, a balesetek megelőzése.
- Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye.
- Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért. Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
- Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságokra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
- A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
- Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása.
- Fegyelem és önfegyelem, közösségi érzés és áldozatvállalás. Az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.
- A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
- A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése.
- Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
- A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása.
- Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.