Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Könyvtár

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

2889, SÚR  PETŐFI SÁNDOR UTCA 50.

KÖNYVTÁROS: Szluka Zsuzsanna

NYITVA TARTÁS:

Páratlan héten: hétfő, szerda, péntek: 15:00-18:00

Páros héten: kedd, csütörtök:15:00-18:00                                                              

Intézményünk a kisbéri városi könyvtár fiókkönyvtáraként működött 2007-ig, mikor könyvtárunk bekapcsolódott a mozgókönyvtári ellátás rendszerébe.  Ez azt jelenti, hogy az ellátást biztosító könyvtár, esetünkben a kisbéri városi könyvtár, az általunk vásárolt dokumentumokat feldolgozza, kiszállítja, településünkre könyvtári rendezvényt hozhat és könyvtárosai számára továbbképzést, szakmai tanácsadást szervezhet. Lekerültünk a nyilvános könyvtárak jegyzékéről is, mert a fejlesztésekre szánt normatívát csak így kaphatjuk meg. Könyvtárunk nyilvános jellege nem szűnt meg, szolgáltatásaink továbbra is ingyenesen igénybe vehetők, csak a státuszunk változott meg.

A 39/2013. (V. 31.) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működéséről szóló EMMI rendelet értelmében a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, valamint a település önkormányzata között létrejött megállapodás alapján, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár gondoskodik a település lakosságának könyvtári szolgáltatásokkal történő ellátásáról a KSZR keretein belül. Ennek megvalósítására településenkénti lakosságarányú állami kiegészítő támogatás áll a Megyei Könyvtár rendelkezésére, melyből a települési könyvtár igényei szerint dokumentumokat, tárgyi –és dolgi eszközöket, valamint minimum évi négy, a könyvtárat és az olvasást népszerűsítő rendezvényt finanszíroz. 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Megyei Ellátási és Módszertani Osztályának feladata a fenti és egyéb járulékos, illetve kiegészítő szolgáltatások koordinációja.

További információ a rendszer működéséről a megyei KSZR honlapon.

A könyvtár szolgáltatásai:

- könyvtárlátogatás, helyben használat, kölcsönzés, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés,

- a könyvtári nyitva tartás idejében a látogatók igénybe vehetik a Teleház nyújtotta szolgáltatásokat is, a széles sávú Internet kiépülésével pedig tovább bővült a szolgáltatások köre, mely a KözHáló program keretében 2005-ben valósult meg,

- a Világháló segítségével lehetőség van arra, hogy az olvasók az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtárainak katalógusát is igénybe vehessék, melyek jegyzéke a könyvtárban megtalálható,

- az Internet a könyvtárközi kölcsönzést is felgyorsítja, kereteit kitágítja.

A könyvtár egyéb feladatai:

- a gyűjtemény és a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, bővítése, a helyi igényeknek megfelelő alakítása,

- biztosítani más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.

 A könyvtár dokumentumtípusai: könyvek, CD, CD-ROM.

A könyvtár elsősorban közkönyvtárként működik, de magába foglalja az iskolai könyvtár állományának egy részét is.Könyvtárunk helyben lévő állománya 2012-ben 8849 db dokumentum volt.