Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Magyar Apostoli Egyház

ADATOK
Cím: 2889 Súr, Zenedomb 3. 
Lelkipásztor: Kulisek Tamás

 

Istentiszteleti rend
Vasárnap délelőtt 09:30
Vasárnap délután 17:00
Kedd* - Imaóra  18:00
Csütörtök*  18:00
  * Nyáron a hétköznapi istentiszeteletek 19 órakor kezdődnek.

Küldetésünk: Legfontosabb célunknak tartjuk, hogy mindenki megismerje Jézus Krisztust mint megváltóját, és benne bízva hitben járva élje életét.
Gyülekezeteinkben szeretetteljes testvéri közösségben kívánunk élni, ahol mindenki szolgál azzal a lelki ajándékkal, amelyet Isten adott néki.
Hitünk szerint minden hívő embernek küldetése van a világban, hogy megszentelt életével bizonyságot tegyen Isten szeretetéről és életet formáló hatalmáról.

Közösségünk a 1930-as évektől a háborút követő években kialakult lelki megújulási mozgalmakból keletkezett. Abban az időben sok ember keresett a vallásosságnál élőbb és a gyakorlati életben is segítséget adó hitet. A Háború után 1947-ben vált lehetségessé, hogy közösségünk megszerveződjön és ekkor megalakult az Őskeresztyén közösség. Ezt az időszakot a buzgóság és aktív lelkiélet jellemezte. A hívő emberek sokszor komoly áldozatokat vállalva keresték az összejöveteli alkalmakat, hogy együtt imádkozhassanak, énekelhessenek testvéreikkel. Az Őskeresztyén közösség hitvallása a Szentírás tiszteletére és a hétköznapokban megélt hitéletre igyekezett a hangsúlyt helyezni emellett fontosnak tartotta a Gyülekezeti közösség megélését. Zenekarok és énekkarok alakultak. Az igehirdetés szolgálatát olyan személyek végezték, akiket Isten megszólított és elhívott a lelkimunkára. Talán az emberek „egyeszűben” prédikáltak de nagyon fontosnak tartották, hogy a szó mögött megélt hit és tapasztalat álljon, és ez bizony sokszor jelentős erővel bírt a kereső emberek életében. Az 1950-es évek aztán a nehezebb időszakot hozták el hazánkra, és persze a keresztyén közösségekre is. Ezt követőem a hatvanas években a hitélet főleg a gyülekezetekbe szorult vissza a hitélet „magánélet” része lett. Közösségünk ebben az időszakban vette fel a kapcsolatot olyan nyugati közösségekkel, akiknek a hitvallása felfogása nagyon közel esett a mi hitünkhöz. Külső körülményeinkben jelentős fordulat következett a rendszerváltás idején. Ezt követően sok helyen imaházakat építettünk ekkor épült meg a súri táborunk, ami a Békesség Szigete Hitmélyítő tábor nevet kapta. Az elmúlt időszak közösségünkben a építkezések ideje volt, 15 imaházat építettünk 13 régebbi imaházat felújítottunk. Az a törekvésünk, hogy a lelki építkezésben is új lendülettel előbbre jussunk. Úgy érezzük, hogy a mai sok nehézséget hozó korban, nékünk és embertársainknak is megtapasztalható élhető hitre, és megerősítő közösségekre, van szükségünk, ahol megtapasztalhatjuk Isten szeretetét. Küldetésünket röviden így tudnánk összefoglalni:

Legfontosabb célunknak tartjuk, hogy mindenki megismerje Jézus Krisztust és benne bízva, hitben járva élje életét. Gyülekezeteinkben szeretetteljes testvéri közösségben kívánunk élni, ahol mindenki szolgál azzal a lelki ajándékkal, amelyet Isten adott néki. Hitünk szerint minden hívő embernek küldetése, hogy megszentelt életével bizonyságot tegyen Isten szeretetéről és életet formáló hatalmáról.

>> Címlap Magyar Apostoli Egyház