Üdvözöljük Súr Község hivatalos honlapján

 

Üdvözöljük Súr község honlapján!

 


 

Magyar (HU) / English (EN) / Deutsch (DE)

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!
Örömmel és tisztelettel köszöntöm Súr község Önkormányzatának Képviselő-testülete és polgárai nevében településünk honlapján.
Bővebben...

Polgármesteri program 2019-2024

Polgármesteri program (2019 – 2024)

Lezárult egy korszak és újra indul egy másik. Lezárult az előző 5 év (de akár 13 évet is mondhatnék) korszaka, lezárult a választási kampány időszaka, és újra indul egy új 5 éves önkormányzati ciklus. Egy új korszak kezdődik, mely sok-sok munkával, feladattal teli időszak lesz.

A választás révén, mellyel a testületbe jutottunk, felelősséget kaptunk. Felelősséget, hogy az eskü szövege szerint a lakosságot szolgálva a település érdekeiért dolgozzunk.

Másutt is, de egy ilyen kis településen, mint Súr, az egységes vezetés elengedhetetlen, ehhez pedig részvételt és aktív munkát kérek minden képviselőtől, csakúgy ahogy ez az elmúlt időszakot is jellemezte.

Az elkövetkező öt éves önkormányzati ciklus annyiban megegyezik az előzőekkel, hogy a továbbiakban is munkáról, kemény munkáról fog szólni.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Súriak!

Egy pár gondolat erejéig had térjek még vissza a most mögöttünk hagyott választásra:

 • először is szeretném megköszönni a választás sikeres lebonyolításában közreműködő Helyi Választási Bizottság és az ő munkájukat segítő, kiszolgáló Helyi Választási Iroda valamennyi tagjának munkáját. Köszönöm, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelve, azok betartására ügyelve biztosították településünkön a demokratikus választás feltételeit.
 • A képviselő-választás kapcsán szeretném megköszönni minden jelöltnek, hogy képviselő-jelöltként történő indulásával kifejezte azt a szándékát, hogy Súrért és a Súri emberekért készek szolgálatot vállalni. A jelöltek mindegyike, függetlenül attól, hogy korábban képviselő volt-e vagy sem, már bizonyította, hogy képes a településért önzetlenül, lelkesedéssel cselekedni. Mindenki a saját területén, rátermettségétől függően részt vesz a település életében az önkormányzat munkáját segítve: ki a sportban, ki a rendezvényszervezésben, az építkezésekben, a köztéri dekorációkban és sok más feladatban segített és bizonyította rátermettségét és alkalmasságát. Az önkormányzati törvény értelmében azonban csak 6 fő alkothatja önkormányzatunk képviselő-testületét. A megválasztott képviselők a korábbi önkormányzati ciklusokban a lakosság tiszteletét is kiérdemelve bizonyították, hogy képesek az együttműködésre, a településért való önzetlen munkára, amelynek következtében Súr töretlen fejlődési pályán halad.
 • A polgármester választás kapcsán is fontosnak tartom értékelni az eredményt, mégha erre a feladatra a választás lehetősége nem is adódott meg a lakosságnak. Talán sokan nem is szenteltek a polgármesteri választás eredményének nagy figyelmet, mert hát csak egy jelölt volt. De a számok mégis csak mutatnak valamit, amiről fontos beszélni. A számok pedig azt mutatják, hogy az 5 évvel ezelőtti választáson az akkor is 1 fő polgármester jelöltre a szavazók közül 8 fő adott le érvénytelen szavazatot (a csekély szám végett ez történhetett véletlenül is), míg az idei választás alkalmával az urnához járulók közül 40 fő adott az 1 fő polgármester jelöltre érvénytelen szavazatot. Ez a szám pedig már túl sok ahhoz, hogy véletlen rontásokként értékeljem. Viszont a szavazók számához elég kevés (mindössze 10%), hogy településünk összefogását, a hatékony munkavégzést veszélyeztetné. Tudom, és tisztában vagyok vele, a polgármesteri szolgálat során nem lehet mindig népszerű DÖNTÉST hozni. Sokszor mondtam személyes beszélgetések alkalmával is, hogy minél hosszabb ideje polgármester valaki, annál több konfliktust kénytelen elszenvedni, többször kell NEM-et (is) mondani. Sajnos önkormányzatunk lehetőségei végesek, nem juthat mindenkinek a szociális tűzifából sem támogatás, az összes utcát sem tudjuk egyszerre felújítani és az előző ciklus elején pedig önkormányzatunk működőképessége és a fejlesztési elképzelésekhez szükséges önerő biztosítása érdekében a földadó bevezetésére is rákényszerültünk. Mindezen DÖNTÉS-ek meghozatalakor a lehetőségeket mérlegelve, felelősen jártunk el a képviselő-testület tagjaival.

 

 • 13 év távlatából is meghatódva gondolok 2006. évi, első alkalommal történő polgármesterré választásomra és a választást követően a polgármester-jelölt társak reakciójára. A magyar közéletben szinte felfoghatatlan a tőlük kapott segítség, támogatás, partnerség. Nyilván nekem is tennem kellett a dolgom az elmúlt időszakban, hogy a megvalósult fejlesztések elkészüljenek településünkön, de nem mindegy hogyan és milyen környezetben. Megfelelő bizalmi környezetben, együttműködéssel, a képviselő-testület, a civil szervezetek, az egyházak és a lakosság összefogásával, mi Súriak közösen tudtunk eredményeket elérni. Szeretném, ha ez a jövőben is így maradna, és az az összefogás, ami a településünket jellemzi a jövőben is folytatódna. Én a magam részéről polgármesteri ars poeticám mindig, minden körülmények közötti betartásával igyekszem ezt segíteni:

„Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani!”

 

Kedves Súriak!

Hogy mik is voltak az elmúlt önkormányzati ciklus legfontosabb eredményei, amelyek az együttműködés táptalajából bontakozhattak ki? Csak néhány nagyobb volumenű beruházást had említsek meg:

 • Kultúrház teljes körű felújítása, energetikai fejlesztés, napelem rendszer kiépítése
 • Községház hőszigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése, napelem rendszer telepítése
 • Óvodafűtési rendszer korszerűsítése, napelem rendszer kiépítése
 • Akai utca útburkolat felújítása
 • Attila utca útburkolat felújítása, új járda építése, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása
 • Honvéd utca útburkolat felújítása, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása
 • Mező utca útburkolat felújítása
 • Táncsics utca útburkolat felújítása
 • Hársfa utca (Pipitér felé vezető) szakaszán új útburkolat készítése
 • Árpád utca alsó szakaszának útburkolat felújítása, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása
 • Damjanich utca 6-34 házszámok előtti szakaszának útburkolat felújítása, új járda építése és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása
 • Kossuth utca páros oldalán járda felújítása
 • Súri patak alsó szakaszának (Mező utcai hídtól a Petőfi utcai gyalogos hídig) történő mederkotrása

 

A felsorolt fejlesztések megvalósításával önkormányzatunk az elmúlt időszakban erőn felül teljesített, bátran mondhatom: magasra tettük a lécet.

Ezek után a lakosság joggal várja, hogy a polgármesteri program arról fog szólni, hogy a következő öt évben milyen fejlesztések valósulnak meg. Mikor aszfaltozzuk a többi utcát, vagy építjük a járdást, mikor tesszük le a tornaterem alapkövét és még sorolhatnám a sok-sok meglévő fejlesztési elképzelést.

Nos, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ki kell, hogy ábrándítsam Önöket. Az elkövetkezőkben semmilyen ígéretet nem tudok tenni, mert ahogy az elődeinktől megtanult közmondás is tartja: „Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!”

És ahogy a felsorol sok fejlesztés mindegyike kizárólag pályázati támogatás keretében történt, úgy a jövőben is csak olyan fejlesztésekben bízhatunk, amelyekhez támogatást kapunk. A fejlesztések folytatásához feladatunk ezért a pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése / kigazdálkodása és jól előkészített, megalapozott pályázatok benyújtása.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mostani önkormányzati ciklussal egyidőben az Európai Uniós támogatási források elosztásában is új időszak kezdődik. Még nem ismertek a 2020 utáni időszak pályázati felhívásai, sőt a Magyarországnak járó EU-s támogatás összegéről sem született még döntés. Ezért a korábbi EU-s pályázatok döntési mechanizmusát ismerve arra lehet számítani, hogy uniós támogatások jó eséllyel a most induló önkormányzati ciklus második felében érkezhetnek településünkre.  De az Európai Uniós támogatási rendszer mellett 2019. évtől elindult a Magyar Falu program is, amely kormányzati ígéretek szerint tovább folytatódik, sőt a jövőben még nagyobb prioritást kaphat. Önkormányzatunk számára kiemelt feladat a Magyar Falu Program pályázati rendszerének kihasználása.

A 2014-2019 időszak alatt az önkormányzati rendszer működése és finanszírozása jelentősen átalakult. A korábbi normatív finanszírozást felváltotta a feladatfinanszírozás, az önkormányzati működést és gazdálkodást pedig egy internetalapú online alkalmazás (ASP) felügyeli.

A feladatfinanszírozás lényege, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához biztosít hozzájárulást az állam. Ez a hozzájárulás néhány feladat esetében túlfinanszírozott, de többségében nem fedezi a kiadásokat. További probléma, hogy a túlfinanszírozott feladatok esetében fel nem használt finanszírozást más alulfinanszírozott feladat esetben nem lehet felhasználni, azt a Magyar Államkincstár részére vissza kell fizetni.

Hogy nem csak én látom így a helyzetet és nem súri sajátosságról van szó az önkormányzati finanszírozás rendszerében, azt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Schmidt Jenő (mellesleg Tab város FIDESZ támogatottságú polgármester) úgy fogalmazta meg, hogy „az önkormányzatok működésében egyszerre van jelen a pazarlás és a szegénység, a fenntarthatóság és a fenntarthatatlanság.” A TÖOSZ felméréséből kiderült, hogy Magyarország 3100 önkormányzata közül háromszáz olyan település, ahol van mit önkormányozni (azaz van saját bevétele, pl.: iparűzési adóból az adott önkormányzatnak) a többi település egyértelműen az állami finanszírozásra van hagyatkozva. Sajnos Súr is ezt a többséget erősíti…

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem tudjuk, hogy miként változik meg az önkormányzatok által betöltött szerep, milyen lesz a törvényi szabályozás, és főként milyen anyagi lehetőségeink lesznek. Egy biztos: új idők jönnek! Ha előre akarunk jutni, mindenkire szükségünk van, össze kell dolgoznunk mindenkivel. Össze kell dolgoznunk a településen mindenkivel, aki hajlandó együttműködni. Itt is szeretném megköszönni a településünkön működő vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek munkáját, segítőkészségét. Jó tudni, hogy rájuk, Önökre mindig számíthatunk!

A sok bizonytalan tényező miatt a 2019-2024 időszak önkormányzati feladatin gondolkodva Martin Luther King idézete jutott az eszembe:

Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.”

Településünk méretéből, vállalkozási – gazdasági szerkezetéből adódóan sajnos nem azon kell képviselő-társaimmal a költségvetés összeállításakor gondolkodnunk, hogy a működési kiadások, mint óvodai működés biztosítása, egészségügyi alapellátás működtetése, a közvilágítás, temető fenntartása, településüzemeltetés, igazgatási feladatok ellátása után a maradék 20 – 30 – 40 M Ft-ból vajon melyik utca útját vagy járdáját újítsuk fel. Elsődleges feladatunk a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, a biztonságos működéshez szükséges források előteremtése. Fenn kell tartani és működtetni az intézményrendszert, de ami emellett nem kerül pénzbe, hogy emelni kell a minőségi munka színvonalát, mind az oktatás, mind az igazgatási feladatok tekintetében, hatékonyan, még az elmúlt éveknél is hatékonyabban kell együtt, partnerségben dolgozni a szomszédos falvakkal, a helyi vállalkozókkal, a civil szervezetekkel.

2006-ban, polgármesteri szolgálatom első alakuló ülésére elkészítettem a jogszabályban is előírt polgármesteri programomat, amely településünk hosszú távú fejlesztési irányát jelöl ki. Azóta is az ebben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért tevékenykedem. Az ebben megfogalmazott fejlesztési elképzelések valóra váltása célom a mindenkori lehetőségek figyelembe vételével, azok maximális kihasználásával.

Az akkor leírtakat sokszor előveszem, hogy a kijelölt célt ne tévesszem szem elől. Az akkor megfogalmazott feladatok közül sok minden már kipipálásra került, de azt kell, hogy mondjam, hogy a feladatok száma ennek ellenére nem csökken, helyettük újabb és újabb megoldandó feladatok merülnek fel.

A sikeres megvalósítás egyik feltétele, hogy nap, mint nap szembesüljünk konkrét céljainkkal, azokat a lakosság megismerje és magáénak érezze. Ezért is található meg településünk honlapján is mindenki számára elérhető helyen a polgármesteri program, és nem tartom hiába valónak a mai ismétlését sem.

Polgármesteri programom fő célkitűzései:

1. Képviselő-testületi munkaterületén:
Célom a képviselő-testület tagjaival kialakított munkakapcsolat folytatása, rajtuk keresztül a teljes lakosság elérése, kapcsolattartás

 • az EU szubszidiaritás alapelvének megfelelően szükségesnek tartom a helyi civil szervezetek döntés előkészítő folyamatba való fokozottabb bevonása, támogatásuk biztosítása mellett
 • célom a képviselő-testületi tagokkal való együttműködés, számukra azonnali információ átadás, az elektronikus kommunikáció segítségével a hatékony, gyors, interaktív munka megteremtése
 • lakosság tájékoztatása (ha úgy tetszik „oktatása”) az önkormányzati és a hatósági feladatokról. Hogy a lakosság tudja, hogy problémájával kihez és hova fordulhat: mi a feladata a polgármesternek és a képviselő-testületnek? Mi a feladata a jegyzőnek és a hivatalnak? Ezen a téren azt tapasztalom, hogy az önkormányzatok 1990-ben történő megalakulása óta még mindig a polgármesternek és a képviselő-testületnek tulajdonítanak olyan feladatokat, amelyek nem tartoznak hatáskörükben és nincs döntési kompetenciájuk.

2. Egészségügyi és szociális ellátások terén kiemelt feladataink:

Ezen a területen nagyot sikerült előre lépnünk az elmúlt ciklusban: háziorvosi és védőnői szolgáltatásunk is betöltésre kerül, célunk a fogorvosi ellátás területén szintén a helyettesítéssel szemben az állandó ellátás biztosítása.

 • egészségügyi infrastruktúra folyamatos fejlesztése (különösen a fogászat területén jelent kihívást önkormányzatunk számára)
 • a kisbéri székhelyű központi orvosi ügyeleti ellátás színvonalas működtetése a járás önkormányzataival közösen
 • a különböző szűrőprogramok rendszeresebbé tétele,
 • Települési egészségterv megalkotása és megvalósítása.

Szociális ellátási feladatok között fontosnak tartom:

 • az idősek, nyugdíjasok szabadidő eltöltési lehetőségeinek biztosítását (a feladat ellátására Pavlitzkyné Miklós Enikő személyében biztosítunk koordináló személyzetet)
 • a rászorultakkal való fokozottabb gondoskodást, (a házi segítségnyújtás és a szociális ebéd kiszállítást az utóbbi években az Együtt Súrért Egyesülettel együttműködve biztosítjuk az igénylők számára)

3. A nevelés-oktatás területe

Tekintettel hogy 2013. január 1-től az általános iskola fenntartása az államhoz került így az önkormányzat fenntartói jogai megszűntek. Ezért faladat a KLIK-kel való jó együttműködés kialakítása. Ennek érdekében a Magyar Faluszövetség delegáltjaként a Tatabányai Tankerületi Tanács tagjaként tevékenykedem. Kiemelten fontosnak tartom, hogy gyermekeink a jövőben is helyben járjanak iskolába.

Általános Iskola eszközellátottságának folyamatos javítása, bővítése, intézményi karbantartási munkák ellátása.

Kiemelten foglalkoznunk kell a mindennapos testnevelés órák helyszínének megteremtésével, egy tornaterem építésével.

Óvodai nevelés területén feladatunk a nevelő munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, a hatékony és takarékos működés biztosítása. Infrastrukturális fejlesztések területén az óvoda udvari játékok fejlesztése, csoport- és nevelői szobák felújítása.

Felnőttoktatás területén a lakossági igényeken alapuló képzések helyben történő biztosítása (jogosítványt, idegen nyelv oktatás, számítógép kezelését elsajátítani és különféle OKJ-s tanfolyamokat végezni)

4. Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzati törvény értelmében 2014. év elejétől a 2 000 Fő alatti települések nem tarthatnak fent önálló polgármesteri hivatalt, úgynevezett közös önkormányzati hivatal létrehozása kötelező úgy, hogy a társult önkormányzatok lélekszáma elérje a 2.000 lakost. A 2014-ben létrehozott Bakonyszombathely – Csatka - Ácsteszér – Súr társulás felülvizsgálata szükséges, együttműködés hiányában új megállapodás megkötésére 60 nap áll rendelkezésre.

A közös önkormányzati hivatal kialakításakor a legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, korrekt, udvarias helyben történő kiszolgálása mellett a működés biztosításához pénzügyi fedezet megteremtése.

A most induló önkormányzati ciklusban nagy hangsúlyt fog kapni az elektronikus ügyintézés egyre szélesebb rétegeket elérő kiterjesztése. Ez a hivatali ügyintézők mellett az ügyféloldalon is kihívásokat fog jelenteni, ezért önkormányzatunk célja a hivatali munkatársak naprakész ismereteinek biztosítása (szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon történő részvétellel).

5. Művelődés és kultúra, sport
A művelődés és kultúra terén feladataink:

 • Közösségi ház kialakításának befejezése, a lakosságot, ifjúságot kiszolgáló eszközök / játékok beszerzése, a közösségi ház programokkal történő megtöltése (klubfoglalkozások megszervezése)
 • színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti felvonulás, Mobilitás hete, Falukarácsony, Ádventi gyertyagyújtás, Nemzeti alkalmaink, jeles napok ünneplése
 • Tájház kialakítása, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink
 • egyéb amatőr művészeti csoportok, zenekarok, kezdeményezések felkarolása, támogatása.

A sportfeladataink:

 • sportpálya és öltöző közötti önkormányzati területen kialakított Szabadidő és Sportcentrum, Rendezvénytér további fejlesztése – színpad fedés megoldása, tároló épület építése,
 • Lovas kezdeményezések felkarolása és támogatása
 • Kialakított gyalogos-, kerékpáros és lovas túraútvonalak karbantartása
 • Gyalogtúrák, sportrendezvények szervezése
 • Labdarúgás sportág újraélesztése (amennyiben helyi igény is jelentkezik rá)

6. Környezetvédelem
Településünk egyik legnagyobb értéke – a csodálatos földrajzi fekvése mellett – a bennünket körülvevő környezeti értékek: táj, levegő. Kiemelt feladatunk ezen értékek megőrzése.

 • A táj megőrzésének érdekében a művelési ág szerinti földhasználat kikényszerítése a földhivatallal, növény- és talajvédelmi hatósággal együttműködésben
 • Levegővédelem tekintetében célunk a jó minőségű, tiszte levegő megőrzése. Ennek érdekében feladatként javaslom a lakossági tűzgyújtás további szabályozását és az illegális szemétégetések és fűtési célú szemétégetések elleni fellépést a környezetvédelmi hatósággal együttműködve.
 • Feladatunk a illegális szemétlerakások megelőzése érdekében a külterületi útszakaszok melletti szemétgyűjtés, a közhasznú dolgozók mellett önkéntes helyi lakosság bevonásával
 • utoljára említem, de talán a legfontosabb: preventív célú nevelés, oktatás, tájékoztató fórumok/előadások tartása a környezetvédelem területén

7. Településüzemeltetés területén feladataink:

 • Ezen a területen egy új feladat jelent meg: a Takarékszövetkezet településünkről történő kivonulását követően a megüresedett pénzintézeti épületbe a postahivatal átköltöztetésének szorgalmazása a Magyar Posta részére. A posta épületének önkormányzati tulajdonba történő vétele, majd az épület elbontását követően területrendezés, parkosítás és parkolók kialakítása a közeli kultúrház, gyógyszertár, posta és ATM szomszédságában.
 • Önkormányzati konyha korszerűsítése, konyhatechnológiai korszerűsítése
 • Belterületi utak felújítása (Dankó utca, Széchenyi utca, Rákóczi utca, Csatkai utca, Zenedomb utca, Utcavégeket összekötő szakaszok)
 • Településrendezési terv felülvizsgálata
 • Új utca nyitása – Magyar Falu Program keretében biztosított Falusi CSOK igénybevételéhez önkormányzati telkek kialakítása
 • Külterületi utak járhatóságának biztosítása
 • Járdák felújítása
 • Buszmegállók felújításának folytatása
 • Kommunális feladatellátás eszközparkjának korszerűsítése: fűnyírótraktorok, fűkaszák, sövényvágók beszerzése
 • Parkosított közterületek fenntartása, további területek növényekkel történő beültetése
 • település köztisztasági feladatainak folyamatos ellátása közcélú munkások bevonásával

8. Telekommunikáció
A kommunikáció feltételeinek biztosítása jelenkori fejlődésünk egyik záloga, feladataink:

 • a Teleház továbbfejlesztése (újabb, korszerűbb informatikai eszközök beszerzése),
 • Telekommunikációs eszközök felhasználói szintű megismertetése a lakossággal
 • községi Falu-tv működtetése, a helyi-tv adásának a háztartásokba történő eljuttatása (youtube csatorna üzemeltetésével),
 • Interaktív, élő települési honlap, közösségi oldal üzemeltetése

9. Ifjúság

Az ifjúsággal való törődés – mondhatni – fejlődésünk másik záloga. Ezen a területen egyházaink aktívan részt vállalnak a feladatból, önkormányzatunk célja lehet az egyházi közösségek ezirányú feladatainak segítés, például az önkormányzati infrastruktúra térítésmentesen történő biztosításával, a Beáta Nyaraló épület karbantartási és üzemeltetési feladatainak átvállalásával.

Ezeken túl:

 • a fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása, aktív életmód feltételeinek megteremtése (pl.: közösségi ház ifjúsági alkalmakra történő biztosításával, gördeszka- és bringapálya kialakításával)
 • a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül

10. Idegenforgalom
E területen egyre nagyobb lehetőségek kínálkoznak a kistelepülések számára. A lehetséges feladataink:

 • a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: tájba illő buszváró pavilonok kialakítása, utca eligazító-tájékoztató táblák egységes rendszerének felújítása,
 • településközpont mellett újabb közterületek parkosítása
 • Arborétum falu projekt folytatása újabb növényritkaságok kiütetésével és gondozásával
 • Súrt és értékeit bemutató színvonalas turisztikai kiadványok elkészítése
 • testvér települési kapcsolat kialakítása, ápolása

11. Vállalkozásfejlesztés
Munkahelyteremtés és az élhető település megteremtése céljából kiemelt feladatnak tartom:

 • Munkahelyteremtő vállalkozás letelepedésének segítését
 • Vállalkozóbarát környezet kialakítását,
 • Belső (Települési) kereskedelem védelmét
 • Mindenki számára egyenlő vállalkozói feltételek biztosítását
 • Helyi vállalkozások támogatása a pályázati források elérése érdekében
 • Napelem-park számára terület biztosítását

 

12. Vagyongazdálkodás
Az önkormányzat vagyonának alakulását biztosan érintik az alábbiak:

 • a külterületi utak újra mérése, kimérése (az utak egy része „elfogyott”, pl. elszántották),
 • az 5 évvel korábban értékesített, de a beépítési kötelezettséget nem teljesített telektulajdonosoktól az építési telkek visszavásárlása, majd új feltételekkel történő értékesítése

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A polgármesteri program általánosságban, távlati célként megfogalmazott intézkedései mellett néhány konkrétumról is be tudok számolni, amely fejlesztések a közeljövőben megvalósulhatnak:

 • A Béke utca útburkolat felújítására 14,5 M Ft pályázati támogatást nyertünk, amely terveim szerint még 2019-ben megvalósul
 • A konyha technológiai korszerűsítésére 29 M Ft pályázati támogatást nyertünk. A kivitelezési munkálatokra 2020 nyarán kerülhet sor.
 • Közfoglalkoztatási program keretében az iskola udvarán zajlik egy rövid, ám kihasználtságát tekintve fontos járdaszakasz készítése
 • Evangélikus egyházközségünk készíti a gyülekezeti ház kerítését. Ezt követően az ingatlan előtti járdaszakasz felújítását önkormányzatunk elvégzi
 • Szintén közfoglalkoztatási program keretében folytatjuk az Árpád utcai közösségi ház építési munkálatait
 • a Magas utcában a mezítlábas park kialakítása 2020 tavaszára elkészül, itt további tereprendezési munkálatok, parkosítás, növényültetések kerülnek elvégzésre

Több benyújtott pályázatunk van, amelyek esetében a döntésekre várunk. Pozitív dönts esetén az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg:

 • Magyar Falu program keretében a Dankó utca útburkolat felújítása. Igényelt támogatás: 30 M Ft
 • Magyar Falu program keretében kommunális gépek / eszközök beszerzésére kerülhet sor 15 M Ft értékben (fűnyíró traktor, fűkaszák, fűnyírók, sövényvágók)
 • Magyar Falu program keretében az óvoda csoportszobáinak felújítása és udvari játékok beszerzése valósulhat meg 15 M Ft igényelt támogatás keretében
 • Agrárminisztérium zártkerti revitalizációs program keretében az Urasági Szőlődomb feletti út egy szakaszának aszfaltozása valamint vadvédelmi kerítés építésére kerülhet sor 10 M Ft támogatás felhasználásával.

Továbbá önkormányzatunk közvetítésével folyamatban lévő tárgyalások vannak a Magyar Posta Zrt és a Takarékban Zrt között az üres banki épület Magyar Posta részére történő értékesítése ügyében. Polgármesterként szorgalmazom a jelenlegi süllyedő / repedő posta épület átköltöztetését az üres takarék épületébe. Ezzel az épületcserével az ATM hosszú távú maradását is biztosítani tudnánk településünkön. A jelenlegi posta épület önkormányzati tulajdonba kerülhet, majd az épület elbontását követően közpark és parkoló kialakítására tervezem, amely a közeli gyógyszertár, posta és rendezvények alkalmával a kultúrház vendégei számára is parkolóként szolgálhat. A postaépület elbontásával területet nyithatunk a rendezvénytér irányába.

Ugyancsak több évre visszanyúló levelezés és nyár óta tárgyalás van folyamatban egy tornaterem létesítése ügyében is az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkárságával. Bízom benne, hogy az államtitkárság és a KLIK részéről szóban már elhangzott ígéretek hamarosan kormánydöntés formájában is megszületnek és a kivitelezés még ebben az önkormányzati ciklusban megvalósulhat.

Kedves Súriak!

A felsorolt sok fejlesztésen túl a polgármesteri program legfontosabb része, annak kiindulási pontja a nagy angol közgazdasági szakíró, Adam Smith által leírt mondat:

„A becsületesség a legjobb politika.”

Vannak szép álmaink, és vannak terveink, amelyekkel megvalósíthatjuk ezeket a szép álmokat! A legfontosabb ezek közül az, amit jelmondatként használhatunk: „Mindenütt jó, de legjobb otthon.” Ne csak azért legyen jó itthon, mert minden ideköt minket, hanem azért is, mert a jó és tartalmas élet lehetőségei megvannak nálunk. Az a feladatunk – nekünk, a település vezetőinek -, hogy hozzátegyük mindazt a település életéhez, amit ma egy önkormányzat hozzátehet.

 Láthatjuk sokfelé, hogy ez néha mennyire kevés. Láthatjuk azt is néhol, hogy ez milyen sok tud lenni. „Aki csinálni akar valamit, talál rá eszközt, aki nem akar csinálni semmit, talál rá mentséget.”  És ezt az igazságot szintén igyekszem szem előtt tartani.

Kedves Súriak!

Amikor az íróasztalom mögött ülök, gyakran pillantok Súr térképére, amely velem szemben a falon függ. Azt hiszem, már csukott szemmel is fel tudnám rajzolni. Ez a térkép a mi kis saját való világunk határait jelzi. De mi nem „gépről szálluk fölébe”, mint Radnóti versében az idegen. Mi itt élünk benne, minden utcakövét, minden kerítését, bokrát, füvét ismerjük. Ismerjük és szeretjük. Őrizzük meg ilyen kedvesnek, szépnek, barátságosnak. Gondoskodjunk róla együtt! Kérem, támogassanak polgármesteri programom megvalósításában!

 

Súr, 2019. október 24.

 

                                                                                                                            

>> Címlap Önkormányzat Polgármesteri program 2019-2024